DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2016-0-4-29-35

Проблемні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил України в антитерористичній операції на сході країни

В. Л. Савицький, О. М. Власенко, В. І. Стриженко, О. Ю. Булах, В. С. Гульпа

Анотація


У статті проаналізовані проблеми медичного забезпечення ЗС України в зоні антитерористичної операції. Акцентовано увагу на основних напрямах удосконалення медичного забезпечення Збройних Сил України в зоні АТО, необхідності організації взаємодії медичних служб різних міністерств і відомств в єдиному медичному просторі держави, формуванні сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення з метою своєчасного надання медичної допомоги, проведення якісного лікування військовослужбовців до кінцевого результату.


Ключові слова


медична служба Збройних Сил України; застосування військ; система медичного забезпечення; лікувально-евакуаційна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Указ Президента України № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”» від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Досвід організації медичного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань у ході антитерористичної операції : Матеріали науково-практичної конференції. – К., 2014. – 104 с.

Гуманенко Е. К. Хирургическая помощь раненым в контртеррористических операциях на Северном Кавказе в отдельных отрядах специального назначения (сообщение четвёртое) / Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалов, А. А. Трусов, В. В. Северин, К. П. Головко // Военно-медицинский журнал. – 2006. – № 1. – С. 12–19. – Библиография – С. 19.

Гайдар Б. В. К вопросу о необходимости сокращения этапов медицинской эвакуации в условиях локальных войн и вооружённых конфликтов / Б. В. Гайдар, В. А. Иванцов, В. О. Сидельников // Военно-медицинский журнал. – 2004. – № 6. – С. 4–7. – Библиография – С. 7.

Ефименко Н. А. Хирургическая помощь раненым в вооружённом конфликте: организация и содержание первой, доврачебной и первой врачебной помощи (сообщение первое) / Н. А. Ефименко, Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалов, А. А. Трусов // Военно-медицинский журнал. – 1999. – № 6. – С. 25–31. – Библиография – С.31.

Доктрина медичного забезпечення ЗС України / за ред. В. Л. Савицького; М. І. Бадюк, О. Ю. Булах, О. М. Власенко та ін. // Затверджена наказом начальника Генерального штабу ЗС України № 221 від 4 вересня 2014 р.

Смирнов И. А. Структура санитарных потерь населения от обычного оружия в войнах и вооружённых конфликтах / И. А. Смирнов // Военно-медицинский журнал. – 2005. – № 6. – С. 16–18.

Смирнов И. А. Работа полевого многопрофильного госпиталя по оказанию медицинской помощи поражённым хирургического профиля на Северном Кавказе / И. А. Смирнов // Военно-медицинский журнал. – 2003. – № 9. – С. 15–22. – Библиография – С. 22.

Гуманенко Е. К. Организация и содержание специализированной хирургической помощи в многопрофильных военных госпиталях 1-го эшелона во время контртеррористических операций на Северном Кавказе / Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалов, А. А. Трусов, В. И. Бадалов // Военно-медицинский журнал. – 2006. – № 3. – С. 7–18. – Библиография – С. 18.

Гуманенко Е. К. Хирургическая помощь раненым в контртеррористических операциях на Северном Кавказе:

первая, доврачебная и первая врачебная помощь в зоне боевых действий (сообщение второе) / Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалов, А. А. Трусов, К. П. Головко // Военно-медицинский журнал. – 2005. – № 3. – С. 4–13. – Библиография – С. 13.

Вказівки з воєнно-польової хірургії / за ред. Я. Л. Заруцького, А. А. Шудрака. – К. : СПД Чалчицька Н. В., 2014. – 396 с.

Булах О. Ю. Щодо розвитку організаційних форм спеціалізованої медичної допомоги пораненим і хворим в сучасних умовах / О. Ю. Булах, В. І. Стриженко, В. Г. Лівінський // Проблеми військової охорони здоров’я. – К., 2014. – Вип. 41. – С. 70–80. – Бібліографія – С. 79–80.

Халимов Ю. Ш. Формирование санитарных потерь терапевтического профиля в локальных войнах и вооруженных конфликтах / Ю. Ш. Халимов, Н. А. Ткачук, А. Н. Жекалов // Военно-медицинский журнал. – 2012. – № 9. – С. 4–11. – Библиография – С. 11.

Чиж И. М. Некоторые итоги и выводы из опыта медицинского обеспечения войск в вооруженных конфликтах / И. М. Чиж // Военно-медицинский журнал. – 2000. – Т. 321. – № 6. – С. 4–15.

Брюсов П. Г. Организация хирургической помощи легкораненым на этапах медицинской эвакуации / П. Г. Брюсов // Военно-медицинский журнал. – 1993. – № 8. – С. 13–17. – Библиография – С. 17.

Сохін О. О. Стратегія збереження життя поранених у сучасних війнах та за надзвичайних ситуацій мирного часу / О. О. Сохін, О. Ю. Булах, Л. М. Черней // Наука і оборона. – 2006. – № 1. – С. 44–48. – Бібліографія – С. 48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.