Організаційний та змістовий аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Автор(и)

  • Ю. В. Ольшевський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2016-0-4-36-41

Ключові слова:

вищий військовий навчальний заклад, освітньо-наукова програма, система підготовки здобувачів вищої освіти, доктор філософії

Анотація

У статті окреслено організаційний та змістовий аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах. На основі чинної нормативно-правової бази надані методичні та практичні рекомендації щодо організації порядку підготовки в ад’юнктурі.

Біографія автора

Ю. В. Ольшевський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник наукового відділу організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, полковник

Посилання

Лисенко Л. В. Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів з державного управління в Україні / Л. Лисенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/Lysenko.pdf. – Назва з екрана.

Пережняк Б. А. Організація управління атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні / Б. А. Пережняк // Актуальні проблеми держави і права / голов. ред. С. В. Ківалов. – 2003. – Вип. 21. – Одеса : Юридична література, 2003. – С. 159–166.

Попович О. С. Проблеми вдосконалення правового забезпечення підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні / О. С. Попович, Л. С. Лобанова // Наука та наукознавство. – 2004. – № 1. – С. 44–50.

Чмига В. О. Аналіз результатів атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні за 15-річний період функціонування галузі науки «державне управління» / В. О. Чмига, Н. І. Демедишина // Аналітика і влада. – 2012. – № 6. – С. 38–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2012_6_9.

Середа А. В. Поняття атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / А. В. Середа // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 4. – С. 236–239 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2013/71.pdf. – Назва з екрана.

Рачинський А. П. Інституційно-правові засади підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні: становлення й розвиток / А. І. Рачинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Rachinskiy.pdf. – Назва з екрана.

Таланова Ж. В. Докторська підготовка у світі та Україні / Ж. В. Таланова. – К. : Нац. акад. пед. наук, інститут вищої освіти, 2010. – 476 с.

Таланова Ж. В. Освітні та професійні кваліфікації в національній кваліфікаційній системі на найвищому рівні освіти / Ж. В. Таланова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: Мартинюк М. Т.]. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – Ч. 4. – С. 264.

Таланова Ж. В. Трансформація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні в процесі реформ упродовж 1987–2008 років: досвід для сьогодення / Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2009. – Вип 54. – С. 420–429.

Закон України № 1556-VII «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/npas/248945529.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-13

Номер

Розділ

Проблеми військової освіти