Концепція інформаційно-сенсорної решітки на основі технології MIMO

Автор(и)

  • А. О. Зінченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. І. Слюсар Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2016-0-4-47-51

Ключові слова:

технічна система, телекомунікації, радіолокація, цифрові антенні решітки

Анотація

Уперше запропонована концепція інтеграції інформаційної та сенсорної підсистем мережецентричного ведення бойових дій у єдину інформаційно-сенсорну підсистему з перетворенням інформаційної компоненти на інформаційно-сенсорну решітку. Створення радарно-телекомунікаційної мережі інформаційно-сенсорної решітки має стати початком подальшої інтеграції інформаційної підсистеми із системою систем різнотипних сенсорів, які функціонують за різноманітними фізичними принципами. Це дасть можливість охопити розгалуженим інформаційно-сенсорним контролем весь космічний, повітряний, наземний, надводний та підводний простір у відведеній операційній зоні.

На початковому етапі синтезу радарно-телекомунікаційної мережі запропоновано створення багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації із застосуванням у кожній позиції мобільної станції зв’язку та радіолокації, оснащеної цифровою антенною решіткою з режимом роботи МІМО та використанням сигналів неортогональної частотної дискретної модуляції.

Біографії авторів

А. О. Зінченко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри зв’язку та АСУ інституту інформаційних технологій, полковник

В. І. Слюсар, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник – начальник групи головних наукових співробітників – керівників наукових програм, полковник

Посилання

Слюсар В. І. Інтегрована система зв’язку та радіолокаційної розвідки на основі технології MIMO / В. І. Слюсар, А. О. Зінченко // ІІІ всеукраїнська науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ», 13–14 квітня 2010 р. – Львів : Академія Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, 2010. – С. 150.

Слюсар В. І. Технологія MIMO як основа інтегрованої системи зв’язку та радіолокаційної розвідки / В. І. Слюсар, А. О. Зінченко // Шоста наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил «Новітні технології для захисту повітряного простору», 14–15 квітня 2010 р. – Х. : Харківський університет Повітряних Сил, 2010. – С. 108–109.

Зінченко А. О. Багатопозиційна інтегрована система зв’язку і радіолокації на основі конформних антенних решіток у режимі мульти-МІМО / А. О. Зінченко // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. – 2015. – № 10. – С. 51–59.

Quaranta P. Radar technology for 2020 / P. Quaranta // Military technology. – 2016. – № 9 (48). – Р. 86–89.

Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер. – М. : Сов. радио, 1979. – 184 с.

Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 209 с.

Петров В. Основы теории решения изобретательских задач / В. Петров. – Тель-Авив, 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.trizfido.narod.ru/00/petrov.htm.

Слюсар В. И. Коррекция характеристик приемных каналов цифровых антенных решеток в интегрированной системе мобильной связи и радиолокационного мониторинга / В. И. Слюсар, И. В. Титов // Материалы 7-го юбилейного международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке» (22–24 апреля 2003) : Сб. – Харьков : ХНУРЭ. – 2003. – C. 42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slyusar.kiev.ua/MF_7_SLYUSAR.pdf.

Slyusar V. I. Correction of smart antennas receiving channels characteristics for 4G mobile communication / V. I. Slyusar, I. V. Titov // Proceedings of the IV-th International Conference on Antenna Theory and Techniques, 9–12 September 2003, Sevastopol. – P. 374–375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slyusar.kiev.ua/MKTTA_2003.pdf.

Слюсар В. І. Звіт за результатами участі представника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України у засіданні Міжвидової групи НАТО з розвитку спроможностей протиповітряної оборони (ППО) наземного базування (JCG GBAD) Групи з озброєнь сухопутних військ (АС/225, NAAG) Конференції національних директорів з озброєння (19–20 квітня 2016 року у м. Брюссель, Бельгія), затверджений рішенням заступника Міністра оборони України № 4703/з/1 від 5 травня 2016 р. / В. І. Слюсар.

Слюсар В. І. Концепція перспективної інформаційно-телекомунікаційної системи / В. І. Слюсар, І. В. Тітов, В. Г. Карєв // IV науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення» (22–23 жовтня 2008 р.) : доповіді та тези доповідей). – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008. – C. 76–79.

Слюсар В. І., Тітов І. В. Патент України № 56922A. МПК8 G01S13/02, G01S13/06, G01S13/48, G01S13/74, G01S13/86, G01S13/87. Спосіб виявлення повітряних цілей за допомогою системи стільникового зв’язку. – Заявка № 2002119018, дата пріоритету 12.11.2002. – Опубл. 15.05.2003. – Бюл. № 5/2003.

Слюсар В. І. Багатопозиційна система мобільних станцій зв’язку та радіолокації / В. І. Слюсар, А. О. Зінченко // Матеріали 18-ї науково-практичної конференції «Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення», 15 квітня 2011 року. – Житомир: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету, 2011. – С. 105–106.

Слюсар В. И. Обобщенные торцевые произведения матриц в моделях цифровых антенных решеток с неидентичными каналами / В. И. Слюсар // Известия вузов. – Сер. «Радиоэлектроника». – 2003. – Т. 46. – № 10. – C. 9–17.

Слюсар В. И. Семейство торцевых произведений матриц и его свойства / В. И. Слюсар // Кибернетика и системный анализ. – 1999. – Т. 35. – № 3. – С. 379–384.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-13

Номер

Розділ

Перспективні технології у сфері оборони