Обґрунтування моделі підготовки фахівців Повітряних Сил у сучасних умовах

Автор(и)

  • В. В. Тюрін Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0476-7471
  • А. Г. Салій Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • М. В. Кас’яненко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • П. В. Опенько Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7777-5101
  • О. Р. Мартинюк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-20-26

Ключові слова:

система вищої військової освіти, якість підготовки військових фахівців, система військової освіти та підготовки військовослужбовців Збройних Сил України

Анотація

У статті викладені погляди авторів на формування перспективної моделі підготовки офіцерів Повітряних Сил, запропонованої в процесі реформування системи військової освіти та підготовки військовослужбовців Збройних Сил України.

Запропонована модель відповідає сучасним і майбутнім потребам Збройних Сил України та міжнародним стандартам підготовки військовослужбовців. Метою реалізації моделі є набуття Збройними Силами України повної взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО. На підставі вивчення та аналізу освітніх програм системи освіти і підготовки фахівців Повітряних Сил навчальних закладів НАТО та держав-членів Альянсу були визначені їх основні відмінності.

Враховуючи особливості системи вищої освіти України для розробки перспективної системи освіти та підготовки фахівців Повітряних Сил запропоновано використовувати комплексну систему освіти і підготовки у складі навчальних закладів НАТО і національних навчальних закладів держав – членів НАТО, що містить три функціональні складові: академічну освіту, професійну підготовку та вдосконалення фахової компетентності. Проведені дослідження дали змогу визначити переваги й недоліки запропонованої системи освіти і підготовки, визначити завдання, які потребують вирішення для успішної реалізації запропонованої моделі.

Зазначено, що впровадження наведеної системи освіти та підготовки дозволить створити умови для набуття офіцерським корпусом професійних компетентностей та в подальшому приймати активну участь у проведенні спільних навчань та заходах колективної підготовки з державами-членами НАТО.

Напрямами подальшої роботи автори визначили створення внутрішньої системи оцінювання якості освіти і підготовки та продовження  взаємодії із зацікавленим сторонами як під час підготовки нормативних документів, так і в освітньому процесі.

Біографії авторів

В. В. Тюрін, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, начальник інституту авіації та протиповітряної оборони, полковник

А. Г. Салій, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, заступник начальника інституту авіації та протиповітряної оборони, полковник

М. В. Кас’яненко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, заступник начальника кафедри радіотехнічних та спеціальних військ інституту авіації та протиповітряної оборони, полковник

П. В. Опенько, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу інституту авіації та протиповітряної оборони, полковник

О. Р. Мартинюк, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, доцент кафедри авіації інституту авіації та протиповітряної оборони, полковник

Посилання

Joint Air Power Following the 2016 Warsaw Summit. Urgent Priorities / Joint Air Power Competence Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.japcc.org/portfolio/airpowerafterwarsaw/.

Візія Генерального штабу ЗС України щодо розвитку Збройних Сил України на найближчі 10 років / Міністерство оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2020/01/11/viziya-generalnogo-shtabu-zs-ukraini-shhodo-rozvitku-zbrojnih-sil-ukraini-na-najblizhchi-10-rokiv/.

Щипанський П. В. Формування нової парадигми військової освіти / П. В. Щипанський, Р. І. Тимошенко, С. М. Салкуцан // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 37–42.

Приходько Ю. І. Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції / Ю. І. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 3 (67). – С. 285–299.

Телелим В. М. Військова освіта в системі безпеки та обо-рони держави / В. М. Телелим, Р. І. Тимошенко, Ю. І. Приходько // Наука і оборона. – 2013. – № 4. – С. 21–28.

Полторак С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018 – №2. – С. 3–10.

Пунда Ю. В. Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України / Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2018. – №1. – С. 34–40.

Сиротенко А. М. Інновації в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою: поняття, сутність, спрямованість / А. М. Сиротенко, С. О. Богунов, Ю. І. Приходько // Наука і оборона. – 2018. – № 3. – С. 38–46.

Артамощенко В. С. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту / В. С. Артамощенко, О. Ю. Фаворська // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 40–44.

NATO Defense College [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ndc.nato.int.

Baltic Defence College [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.baltdefcol.org.

NATO School Oberammergau [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.natoschool.nato.int.

Royal Military College of Canada [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rmc.ca/index-eng.asp.

Führungsakademie der Bundeswehr [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fueakbw.de.

Akademia Sztuki Wojennej [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.akademia.mil.pl .

Joint Forces Staff College [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://jfsc.ndu.edu/.

MC 0458/3 (Final), NATO Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Policy, dated 03 September 2014.

BI-SC Education and Training Directive (E&TD) 075-002. September 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ciedcoe.org/index.php/docman/ptf-reference-docs/377-bi-sc-directive-075-002-education-and-training-directive-nu0709-inv/file.

BI-Strategic Command Education and Individual Training Directive (E&ITD) 075-007. 10 September 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/ptecs/etd-075-007.pdf.

BI-SC Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) 075-003. 02 October 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf.

Стратегія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до 2022 р. [Електронний ресурс] / Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. – Режим доступу : https://naqa.gov.ua/місія-та-стратегія-агентства.

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України № 977 від 11 липня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-30

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони