DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-20-26

Обґрунтування моделі підготовки фахівців Повітряних Сил у сучасних умовах

В. В. Тюрін, А. Г. Салій, М. В. Кас’яненко, П. В. Опенько, О. Р. Мартинюк

Анотація


У статті викладені погляди авторів на формування перспективної моделі підготовки офіцерів Повітряних Сил, запропонованої в процесі реформування системи військової освіти та підготовки військовослужбовців Збройних Сил України.

Запропонована модель відповідає сучасним і майбутнім потребам Збройних Сил України та міжнародним стандартам підготовки військовослужбовців. Метою реалізації моделі є набуття Збройними Силами України повної взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО. На підставі вивчення та аналізу освітніх програм системи освіти і підготовки фахівців Повітряних Сил навчальних закладів НАТО та держав-членів Альянсу були визначені їх основні відмінності.

Враховуючи особливості системи вищої освіти України для розробки перспективної системи освіти та підготовки фахівців Повітряних Сил запропоновано використовувати комплексну систему освіти і підготовки у складі навчальних закладів НАТО і національних навчальних закладів держав – членів НАТО, що містить три функціональні складові: академічну освіту, професійну підготовку та вдосконалення фахової компетентності. Проведені дослідження дали змогу визначити переваги й недоліки запропонованої системи освіти і підготовки, визначити завдання, які потребують вирішення для успішної реалізації запропонованої моделі.

Зазначено, що впровадження наведеної системи освіти та підготовки дозволить створити умови для набуття офіцерським корпусом професійних компетентностей та в подальшому приймати активну участь у проведенні спільних навчань та заходах колективної підготовки з державами-членами НАТО.

Напрямами подальшої роботи автори визначили створення внутрішньої системи оцінювання якості освіти і підготовки та продовження  взаємодії із зацікавленим сторонами як під час підготовки нормативних документів, так і в освітньому процесі.


Ключові слова


система вищої військової освіти; якість підготовки військових фахівців; система військової освіти та підготовки військовослужбовців Збройних Сил України

Посилання


Joint Air Power Following the 2016 Warsaw Summit. Urgent Priorities / Joint Air Power Competence Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.japcc.org/portfolio/airpowerafterwarsaw/.

Візія Генерального штабу ЗС України щодо розвитку Збройних Сил України на найближчі 10 років / Міністерство оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2020/01/11/viziya-generalnogo-shtabu-zs-ukraini-shhodo-rozvitku-zbrojnih-sil-ukraini-na-najblizhchi-10-rokiv/.

Щипанський П. В. Формування нової парадигми військової освіти / П. В. Щипанський, Р. І. Тимошенко, С. М. Салкуцан // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 37–42.

Приходько Ю. І. Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції / Ю. І. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 3 (67). – С. 285–299.

Телелим В. М. Військова освіта в системі безпеки та обо-рони держави / В. М. Телелим, Р. І. Тимошенко, Ю. І. Приходько // Наука і оборона. – 2013. – № 4. – С. 21–28.

Полторак С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018 – №2. – С. 3–10.

Пунда Ю. В. Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України / Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2018. – №1. – С. 34–40.

Сиротенко А. М. Інновації в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою: поняття, сутність, спрямованість / А. М. Сиротенко, С. О. Богунов, Ю. І. Приходько // Наука і оборона. – 2018. – № 3. – С. 38–46.

Артамощенко В. С. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту / В. С. Артамощенко, О. Ю. Фаворська // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 40–44.

NATO Defense College [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ndc.nato.int.

Baltic Defence College [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.baltdefcol.org.

NATO School Oberammergau [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.natoschool.nato.int.

Royal Military College of Canada [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rmc.ca/index-eng.asp.

Führungsakademie der Bundeswehr [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fueakbw.de.

Akademia Sztuki Wojennej [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.akademia.mil.pl .

Joint Forces Staff College [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://jfsc.ndu.edu/.

MC 0458/3 (Final), NATO Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Policy, dated 03 September 2014.

BI-SC Education and Training Directive (E&TD) 075-002. September 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ciedcoe.org/index.php/docman/ptf-reference-docs/377-bi-sc-directive-075-002-education-and-training-directive-nu0709-inv/file.

BI-Strategic Command Education and Individual Training Directive (E&ITD) 075-007. 10 September 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/ptecs/etd-075-007.pdf.

BI-SC Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) 075-003. 02 October 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf.

Стратегія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до 2022 р. [Електронний ресурс] / Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. – Режим доступу : https://naqa.gov.ua/місія-та-стратегія-агентства.

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України № 977 від 11 липня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.