Роль гуманітарної освіти у формуванні професійної компетентності офіцера

Автор(и)

  • В. І. Алещенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1560-7318

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-27-33

Ключові слова:

освіта, військова освіта, гуманітарна освіта, суспільні науки, компетентність, національна ідентичність

Анотація

У статті розглядаються проблеми вищої військової освіти, з’ясовуються роль і місце гуманітарної освіти та її значення для формування національної ідентичності в контексті сучасного наукового дискурсу. Висвітлено основні принципи гуманітарної освіти та її ключові аспекти. Розкриті поняття «hardskills» і «softskills» як основні компетентності, які формують заклади вищої освіти. Зазначається, що у військових навчальних закладах армій провідних країн світу значна увага приділяється викладанню суспільних наук, які сприяють визначенню національної безпеки. Сформовано основні шляхи підвищення ефективності системи вищої військової освіти України відповідно до європейських стандартів.

Біографія автора

В. І. Алещенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Посилання

Вітченко А. О. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін / А. О. Вітченко, В. І. Осьодло // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 44–50.

Словник української мови : [в 11 т.] / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні; редкол.: І. К. Білодід (го-лова) [та ін.]. – Т. 5 : Н–О / ред. тому: В. О. Винник, Л. А. Юрчук. – К. : Наукова думка, 1974. – 840 c.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – Вид. 2, допов. й виправ. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.

Про освіту : Закон України № 2145-VIII від 5 вересня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Державна програма розвитку Збройних Сил на період до 2020 року : затверджена Указом Президента України № 73/2017 від 22 березня 2017 р.

Лобода Ю. О. Філософія в системі воєнної освіти / Ю. О. Лобода // Дні науки філософського факультету – 2017 : матеріали доповідей та виступів Міжн. наук. конф. 25–26 квіт. 2017 р. Ч. 9 / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, 2017. – С. 45–47.

Полторак С. Т. Перспективні напрями розвитку державного управління системою вищої військової освіти України / С. Т. Полторак // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2017. – Вип. – 2. – С. 309–315 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2017_2_40.

Стасюк В. В. Гуманізація та гуманітаризація системи військової освіти: вимоги сьогодення / В. В. Стасюк // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – № 1(32). – С. 155–160.

Федорова Ю. В. Проблеми підготовки керівників у сфері публічного управління та адміністрування в умовах цифрової економіки [Електронний ресурс] / Ю. В. Федорова, К. Є. Бабенко, Я. А. Малихіна та ін. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – № 3 (30). – С. 501–509 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179926.

Лозовий В. С. Суспільні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні. Аналітична записка / В. С. Лозовий. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/suspilni-nauki-v-konteksti-modernizacii-osvitnoi-sistemi-v.

Лозовий В. С. Роль гуманітарної освіти у формуванні національної ідентичності та консолідації суспільства в умовах суспільно-політичної кризи в Україні / В. С Лозовий // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 3–8.

Андрущенко В. П. Метаморфози освітнього планування (огляд концептуального дискурсу передсьогоднішнього дня) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв // Вища освіта України. – 2010. – № 3. – С. 5–14.

Суспільно-комунікативні процеси у Збройних Силах України : підручник / за заг. ред. В. С. Чорного. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 372 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-30

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони