Транскордонна міграція українців і COVID 19: наслідки для національної безпеки України

Автор(и)

  • М. А. Семенкова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4143-5671

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-34-37

Ключові слова:

національна безпека, транскордонна міграція, коронавірусна хвороба, конфліктогенність

Анотація

Розповсюдження в світі коронавірусної хвороби і безпрецедентні заходи, вжиті багатьма країнами світу по його попередженню і подоланню наслідків, спричинили зміни обсягів і перебігу як міжнародних міграційних процесів в цілому, так і транскордонної трудової міграції українців зокрема. В статті досліджено, яким чином вищевказані зміни вплинули на демографічний і економічний виміри національної безпеки, а також з’ясовано механізм підвищення рівня конфліктогенності українського суспільства через поєднання в масовій свідомості повернення трудових мігрантів з проблемами, з якими зіткнулось українське суспільство внаслідок розповсюдження коронавірусної хвороби. Зокрема доведено, що з одного боку значні обсяги транскордонної міграції українців, циркулярний характер міграції, її географічна диверсифікація сприяли розповсюдженню хвороби, а з іншого – залежність  функціонування соціально-економічної сфери країни від трудової міграції українців за кордон зумовила ступінь негативного впливу змін перебігу міграційних процесів, спричинених розповсюдженням COVID19, на економіку і соціальну сферу. Наведено ознаки існування в суспільстві латентного конфлікту і, відповідно, зростання рівня конфліктогенності. На прикладі фактора розповсюдження коронавірусної хвороби визначено, які особливості розвитку України спричинили уразливість системи національної безпеки з боку міграційних процесів в ситуації впливу на них неврахованого фактора, а також дії чинників, які не підлягають впливу з боку держави. Визначені і запропоновані заходи, які мають бути вжиті з метою недопущення підвищення рівня конфліктогенності українського суспільства.

Біографія автора

М. А. Семенкова, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Adamson F. Crossing borders: International Migration and National Security / F. Adamson // International Security. – 2006. – № 31 (1). – P. 165–199.

Dancygier R. Immigration and Conflict in Europe / R. Dancygier. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – xvi, 351 p.

Faist T. The migration-security nexus: international migration and security before and after 9/11 : working paper / T. Faist. – Bielefeld : Center on Migration, Citizenship and Development, 2005. – 19 p.

Huysmans J. The Migrant as a Security Problem: Dangers of «Securitizing» Societal Issues / J. Huysmans // Migration and European Integration: the Dynamics of Inclusion and Exclusion / edited by R. Miles and D. Thränhardt. – London, 1995. – P. 53–72.

Choucri N. Migration and Security: Some Key Linkages / N. Choucri // Journal of International Affairs. – 2002. – № 1(56). – P. 97–122.

Новини [Електронний ресурс] / Державна Прикордонна Служба України. – Режим доступу : https://dpsu.gov.ua/ua/news/.

Бердник М. Чи повернуться заробітчани з ЄС в Україну через коронавірус? [Електронний ресурс] / М. Бердник // Deutsche Welle (DW). – Режим доступу : https://p.dw.com/p/3aMkR.

Рингач Н. О. Громадське здоров’я як чинник національної безпеки : монографія / Н. О. Рингач. – Київ : НАДУ, 2009. – 294 с.

Понякіна С. А. Тривалість життя населення – критерій суспільного розвитку / С. А. Понякіна // Охорона здоров’я в Україні. – 2008. – № 1 (29). – С. 211–212.

Демографічна криза загрожує національній безпеці / Інформуправління ВР // Голос України. – 2003. – № 86. – С. 19.

Пирожков С. І. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України / С. І. Пирожков // Демографія та соціальна політика. – 2004. – № 1–2. – С. 5–20.

Позняк О. В. Міграція населення як чинник соціально-демографічного та економічного розвитку / О. В. Позняк // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (16 жовтня 2007 р., м. Київ) / за заг. ред. О. С. Власюка. – К. : Фоліант, 2008. – С. 14–15.

Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку : експертна доповідь [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2006-03/Expert-Book14-02-8f9cd.pdf.

Пирожков С. Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект / С. Пирожков, Е. Малиновская, А. Хомра. – Киев : Нац. ин-т проблем междунар. безопасности. – 2003. – 134 с.

Лібанова Е. М. Міграційні трансферти. Бідність і нерівність в Україні / Е. М. Лібанова // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – С. 15–25.

Міграція як чинник розвитку в Україні. Дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією, та їхнього впливу на розвиток України / Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні. – К., 2016. – 116 с.

Skeldon R. Migration and Development. A Global Perspective / R. Skeldon. – Harlow : Addison Wesley Longman, 1997. – 264 p.

Castles S. The age of migration: international population movements in the modern world / S. Castles, H. de Haas, M. Miller. – 5th ed. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. – XVII, 401 p.

Стратегія національної безпеки України : затверджено Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-30

Номер

Розділ

Розвиток теорії та методології