DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-44-47

Особливості проведення попередньої експертизи дисертацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

П. В. Щипанський, В. І. Колесник

Анотація


У статті окреслено особливості проведення попередньої експертизи дисертацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії для забезпечення потреб вищих військових навчальних закладів (науково-дослідних установ) висококваліфікованими науково-педагогічними та науковими кадрами. Обґрунтовані пропозиції щодо зменшення ризиків невиконання індивідуального плану роботи ад’юнктом щодо захисту дисертації протягом періоду підготовки в ад’юнктурі з незалежних від нього причин.


Ключові слова


підготовка здобувачів вищої освіти; ад’юнкт; спеціалізована вчена рада; голова спеціалізованої вченої ради; рецензент; опонент; атестація здобувача; доктор філософії

Посилання


Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» № 261 від 23 березня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» № 167 від 6 березня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-п.

Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України» № 115 від 24 лютого 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.