Актуальні проблеми планування оборони України: комплексний підхід

Автор(и)

  • А. М. Сиротенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0266-5706
  • П. В. Щипанський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0854-733X
  • А. К. Павліковський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0637-368X
  • М. М. Лобко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3848-8772

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-3-12

Ключові слова:

планування у сфері оборони, планування оборони, оборонне планування, план оборони, підходи до планування, комплекс заходів з оборони, порядок планування

Анотація

У статті розглядаються проблемні питання планування оборони України в сучасних умовах. Розглянуто історичний аспект підготовки держав до війни та розроблення планів її ведення, планування оборони і ведення війни, проаналізовано особливості планування оборони в НАТО, державах пострадянського простору та європейських державах з нейтральним статусом, наведено підходи до планування оборони в Україні.

Проаналізовані особливості сучасних умов, за яких має проводитися планування оборони. Визначено стратегічне планування у сфері оборони як складової державного стратегічного планування, підходи до розроблення плану оборони України та порядок його розроблення та подання на розгляд і затвердження.

Біографії авторів

А. М. Сиротенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, старший дослідник, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-лейтенант

П. В. Щипанський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, професор, заступник начальника університету з наукової роботи, генерал-майор

А. К. Павліковський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, начальник центру воєнно-стратегічних досліджень, полковник

М. М. Лобко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях [Електронний ресурс] : Закон України № 2268-VIII від 18 січня 2018 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text.

Про внесення змін до Закону України «Про оборону України» щодо організації оборони держави [Електронний ресурс] : Закон України № 133-IX від 20 вересня 2019 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133-20#Text.

Володимир Зеленський: Пріоритет – потужна боєздатна армія [Електронний ресурс] // Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-prioritet-potuzhna-boyezdatna-armiya-57085.

Тимошенко Р. І. Проблеми вдосконалення планування оборони України [Електронний ресурс] / Р. І. Тимошенко, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 11–17. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-11-17.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України № 1932-XII від 6 грудня 1991 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Про Збройні Сили України [Електронний ресурс] : Закон України № 1934-XII від 6 грудня 1991 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text.

Путин ввел в действие план обороны РФ на 2016–2020 годы [Електронний ресурс] // Интерфакс. – Режим доступа : https://www.interfax.ru/russia/479673.

Горовенко В. К. План оборони України: у зоні особливої уваги [Електронний ресурс] // Оборонно-промисловий кур’єр. – Режим доступу : http://opk.com.ua/план-оборони-україни-у-зоні-особливої/.

Тютюнник В. План оборони України: проблеми та рекомендації щодо визначення структури цього нового документа / В. Тютюнник, М. Лобко // Виклики та ризики. Безпековий огляд ЦДАКР. – 2019. – № 19 (130). – С. 10–21.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 92/2016 від 14 березня 2016 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text.

Сектор безпеки і оборони України: стратегічне планування / Ф. В. Саганюк, М. М. Лобко, О. В. Устименко, А. К. Павліковський; за ред. Р. І. Тимошенка. – К. : Майстер книг, 2016. – 248 с.

Сектор безпеки і оборони України: теорія, стратегія, практика / [Ф. В. Саганюк, В. С. Фролов, О. В. Устименко та ін.]. – К. : Академпрес, 2017. – 180 с.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Про структуру плану оборони України [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 61/2020 від 3 березня 2020 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 61/2020#Text.

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту плану оборони України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 209 від 3 березня 2020 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2020-п#Text.

Тютюнник В. П. Рекомендації щодо першочергових кроків Президента України у сфері оборонної реформи та роз-витку Збройних Сил України [Електронний ресурс] / В. П. Тютюнник, В. К. Горовенко ; НІСД ; відділ воєнної та воєнно-економічної політики. – 19 с. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-06/Рекомендації щодо першочергових кроків Президента України у сфері оборонної реформи та розвитку ЗСУ.pdf.

Опубліковано

2020-08-28

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони