Питання забезпечення повноважень органів державної влади у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації

Автор(и)

  • П. Б. Волотівський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-13-20

Ключові слова:

система мобілізації, повноваження органів державної влади, забезпечення повноважень у сфері мобілізаційної підготовки, керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації

Анотація

У сучасних умовах різкого загострення геополітичної напруженості, зростаючої інтенсивності збройних конфліктів мобілізаційна підготовка набуває важливого значення і заслуговує на особливу увагу. Справді, сьогодні не потрібно утримувати величезні армії для проведення фронтових операцій, як це було в роки Другої світової війни. У сучасній високотехнологічній війні збройні сили застосовуються в інших формах. Бачимо швидке зниження порогу застосування військової сили як методу розв’язання міждержавних конфліктів. Тому питання постійної мобілізаційної готовності держави набуває пріоритетності у сфері організації оборони держави.

Основним принципом, на який спираються мобілізаційна підготовка і мобілізація, є принцип централізованого керівництва. У зв’язку з тим, що мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими оборони держави, керівництво ними здійснює Президент України, який є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Метою статті є розгляд повноважень Президента України, Кабінету Міністрів України, окремих центральних органів виконавчої влади у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, розкриття їхньої сутності. Запропоновані шляхи вдосконалення системи управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією в державі. Порушене питання забезпечення повноважень Президента України й Кабінету міністрів України в цій сфері діяльності.

Біографія автора

П. Б. Волотівський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних

Посилання

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію [Електронний ресурс] : Закон України № 3543-XII від 21 жовтня 1993 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України № 1932-XII від 6 грудня 1991 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

Про правовий режим воєнного стану [Електронний ресурс] : Закон України № 389-VIII від 12 травня 2015 р. – Ре-жим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19.

Bourne L. The Difference Between Governance and Management / L. Bourne [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.projectmanagement.com/blog-post/13701/The-Difference-Between-Governance-and-Management?blogName=Voices-on-Project-Management&posting=13701.

COBIT 5: Бизнес-модель по руководству и управлению ИТ на предприятии / ISACA. – Rolling Meadows, IL, 2012. – 94 с. 7. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь соврем. экон. науки / Л. И. Лопатников; под ред. Г. Б. Клейнера; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело, 2003. – 519 с.: ил.

Подольська Є. А. Соціологія: 100 питань – 100 відповідей : навчальний посібник / Є. А. Подольська, Т. В. Подольська. – К. : Інкос, 2009. – 352 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 3 т., 42 000 слів / [уклали: В. Яременко, О. Сліпушко]. – Вид. 2-ге, виправлене. – К. : Аконіт, 2005. – Т. 1 : А–К. – 928 с.; Т. 2 : К–П. – 928 с.; Т. 3 : П–Я. – 864 с.

Волотівський П. Б. Мобілізаційна підготовка та мобілізація – важливі складові організації оборони України [Електронний ресурс] / П. Б. Волотівський // Наука і оборона. – 2019. – № 4. – С. 13–19. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-13-19.

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Актуальні питання модернізації системи мобілізаційної підготовки держави», 15 травня 2014 р. – К. : МО України, 2014.

Горовенко В. К., Щипанський П. В. Деякі проблеми організації мобілізаційної підготовки України / В. К. Горовенко, П. В. Щипанський // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду», 16 квітня 2015 р. – К. : МО України, 2015. – С. 23–26.

Ширалієв Р. Ш. Чинники, що впливають на процес мобілізаційного планування національної економіки України [Електронний ресурс] / Р. Ш. Ширалієв, П. Б. Волотівський, С. П. Леонтович // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 10–17. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-10-17.

Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]: Закон України № 794-VII від 27 лютого 2014 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18.

Хоменко О. В. Особливості і функції виконавчої влади як гілки влади державної [Електронний ресурс] / О. В. Хоменко // Проблеми законності. – 2012. – Вип. 118. – С. 3–11. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2012_118_3.

Криворучко В. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного управління [Електронний ресурс] / В. Криворучко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 3. – С. 95–99. – Режим доступу : http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/3/19.pdf.

Плахута В. Влада має нести відповідальність за реформування ОПК та системи держоборонзамовлення [Електронний ресурс] / В. Плахута // Український інститут майбутнього. – Режим доступу : https://www.uifuture.org/publications/news/25165-oborona-armiya-oboronprom.

Секретар РНБО України О. Данілов презентував концепцію формування та реалізації військово-промислової політики в рамках виконання рішення РНБО України [Електронний ресурс] / Рада національної безпеки і оборони України. – Режим доступу : https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4612.html.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки» [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 59/2020 від 27 лютого 2020 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59/2020.

Опубліковано

2020-08-28

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони