Підвищення кваліфікації персоналу авіаційного пошуку і рятування на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів

Автор(и)

  • В. В. Хижняк Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0437-749X
  • А. В. Золокотський Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Ukraine
  • В. Л. Шевченко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8360-0217

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-28-32

Ключові слова:

авіаційний пошук і рятування, підвищення кваліфікації персоналу, уніфікація освітнього та сертифікаційного процесів, інформаційне освітнє середовище, інноваційні технології навчання

Анотація

Аналіз результатів пошуково-рятувальних операцій, проведених у разі виникнення авіаційної події, свідчить про недостатній рівень професійної підготовки рятувальників, малоефективну взаємодію між органами управління та силами, які залучаються до авіаційного пошуку і рятування, а також підрозділами, що проводять аварійно-рятувальні роботи. Авторами запропоновані свої погляди на існуючі проблеми та можливі механізми їх розв’язання.

Біографії авторів

В. В. Хижняк, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри авіації та авіаційного пошуку і рятування

А. В. Золокотський, Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Державної служби України з надзвичайних ситуацій

головний спеціаліст

В. Л. Шевченко, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

кандидат військових наук, доцент, професор кафедри авіації та авіаційного пошуку і рятування

Посилання

Повітряний кодекс України № 3393-VI від 19 травня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text.

Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 2 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.

Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ України № 279 від 16 березня 2015 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-15#Text.

Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування [Електрон-ний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 1037 від 14 листопада 2012 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1037-2012-п#Text.

Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітря-ними суднами України та суднами іноземної реєстрації, що сталися у 2018 році [Електронний ресурс] / Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Сектор аналізу та попередження авіаційних подій. – Київ, 2019. – 50 с. – Режим доступу : http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Analysis2018.pdf.

Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та суднами іноземної реєстрації, що сталися у 1 півріччі 2019 року [Електронний ресурс] / Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Сектор аналізу та попередження авіаційних подій. – Київ, 2019. – 27 с. – Режим доступу : http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Аналіз_1_пів_2019.pdf.

Шевченко В. Л. Формула компетентності [Електронний ресурс] / В. Л. Шевченко // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2015. – Вип. 2 (26). – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3246.

Хижняк В. В. Структура інформаційно-комунікаційного освітнього середовища для фахівців державного управління в сфері цивільного захисту [Електронний ресурс] / В. В. Хижняк, В. Л. Шевченко, А. Г. Дмитрієв // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 3 (61). – С. 129–134. – Режим доступу : https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.16.

Хижняк В. В. Інформаційний освітній простір навчальних закладів у сфері цивільного захисту: від декларування до цільового науково-методичного проекту / В. В. Хижняк, В. Л. Шевченко // Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах», 8 жовтня 2019 р. – Київ : ІДУЦЗ, 2019. – С. 288–291.

Хижняк В. В. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у післядипломну освіту фахівців сфери цивільного захисту / В. В. Хижняк, В. Л. Шевченко // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 9. – С. 32–36.

Про затвердження Правил пошуково-рятувального забезпечення польотів державної авіації України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства оборони України від 29 грудня 2016 р. № 736. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0175-17#Text.

Опубліковано

2020-08-28

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони