Особливості формування та функціонування спеціалізованих вчених рад для присудження ступенів доктора наук і доктора філософії

Автор(и)

  • П. В. Щипанський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0854-733X
  • В. І. Колесник Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6323-7748

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-33-36

Ключові слова:

підготовка здобувачів вищої освіти, докторант, ад’юнкт, спеціалізована вчена рада, голова спеціалізованої вченої ради, рецензент, опонент, атестація здобувача, доктор наук, доктор філософії

Анотація

У статті окреслено особливості формування та функціонування спеціалізованих вчених рад для присудження здобувачам вищої освіти наукових ступенів доктора наук та доктора філософії для забезпечення потреб вищих військових навчальних закладів (науково-дослідних установ) висококваліфікованими науково-педагогічними та науковими кадрами. Обґрунтовані пропозиції щодо основних положень проєкту «Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ)».

Біографії авторів

П. В. Щипанський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, професор, заступник начальника університету з наукової роботи

В. І. Колесник, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності

Посилання

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 липня 2014 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 2145-VIII від 5 вересня 2017 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про наукову і науково-технічну діяльність [Електрон-ний ресурс] : Закон України № 848-VIII від 26 листопада 2015 р.. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р.. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п.

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-п.

Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства оборони України № 115 від 24 лютого 2017 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-17.

Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) [Електронний ресурс] : проєкт. – Режим доступу : https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/проєкт_Порядок-присудження-наукових-ступенів.pdf.

Опубліковано

2020-08-28

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони