Інформаційна операція Збройних Сил України як інтегруюча форма воєнних дій в інформаційному просторі

Автор(и)

  • П. М. Сніцаренко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6525-7064

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-37-42

Ключові слова:

інформаційна операція, психологічна операція, кібероперація, інформаційна операція Збройних Сил України

Анотація

У статті показано доцільність застосовування в теорії та практиці діяльності сил оборони держави, зокрема Збройних Сил України, терміна «інформаційна операція Збройних Сил України» як базового, а також його єдиного розуміння, оскільки ця операція є масштабною формою воєнних дій і має інтегрувати в собі дії сил оборони держави та інформаційної спільноти України як у кіберпросторі, так і поза його межами, охоплювати широкий спектр інформаційно-технічних та інформаційно-психологічних заходів з метою створення сприятливих умов застосування власних військ (сил) або досягнення певної політичної мети в процесі воєнного конфлікту.

Біографія автора

П. М. Сніцаренко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень, полковник у відставці

Посилання

Почепцов Г. Г. Информационные войны / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер. – 2000. – 576 с.

Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та операції : монографія / О. В. Литвиненко. – К. : НІСД, 2003. – 240 с.

Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання : монографія / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 164 с.

Панченко В. М. Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання / В. М. Панченко // Інформація і право. – 2014. – № 3 (12). – С. 13–16.

Верголяс О. О. Інформаційне-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій / О. О. Верголяс // Інформація і право. – 2018. – № 4 (27). – С. 126–133.

Заруба О. Г. Планування спеціальних інформаційних операцій / О. Г. Заруба // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2017. – № 1 (21). – С. 140–154.

Попова Т. В. Стратегічні комунікації : словник / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2016. – 416 с.

Баровська А. В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО / А. В. Баровська // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1 (34). – С. 147–152.

Information operations roadmap [Електронний ресурс] : 30 October 2003 / U.S. Department of Defense. – Режим доступу : https://www.hsdl.org/?view&did=460304.

NATO Strategic Communications Policy : Annex to PO(2009)0141 / NATO IS. – Brussels : NATO HQ, 2009. – 6 p.

Воєнна доктрина України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text.

Военный энциклопедический словарь / Ю. Т. Аверьянов и др. – М. : Эксмо, 2007. – 1024 с.

Operations [Електронний ресурс] : FM 3-0 : October 2017 / Headquarters, Department of the Army. – Режим доступу : https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-0.pdf.

Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення : військовий стандарт ВСТ 01.004.004 – 2014 (01) / МО України. – К. : МО України, 2014. – 24 с.

Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України [Електронний ресурс] : затверджена наказом Міністерства оборони України № 612 від 22 листопада 2017 р. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/612_nm_2017.pdf.

Опубліковано

2020-08-28

Номер

Розділ

Розвиток теорії і методології