DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-11-2-46-54

Маневрений підхід – концепція асиметричних сухопутних операцій НАТО

І. Ф. Ролін, Б. Й. Семон, В. В. Марущенко, І. Ю. Чернявський

Анотація


Стаття є логічним продовженням і доповненням розв'язання проблеми, яка була висвітлена в першому номері журналу "Наука і оборона" за 2019 рік. Суть проблеми полягає в наявності розбіжностей у розумінні українськими фахівцями принципів і військової термінології країн – членів НАТО, особливо у випадках, коли концептуально важливі терміни не мають прямого еквівалентного перекладу. Дана проблема може бути суттєвою перешкодою в процесі досягнення сумісності сил оборони України з силами НАТО.

На підставі аналізу сучасної доктрини НАТО щодо сухопутних операцій, змісту базових понять, які застосовуються в державах Північноатлантичного альянсу, висвітлено концептуальні розбіжності в підходах до управління військовою операцією порівняно з існуючими в силах оборони України. Розкрито ключові принципи маневреного підходу (manoeuvrist approach) до ведення сухопутних операцій, а також ідеї та принципи децентралізованого управління (mission command) та умови щодо його впровадження.

Показано, що маневрений підхід є ключовою концепцією сучасної західної доктрини сухопутних операцій, який ставить на перший план розуміння ситуації і маніпулювання людською природою, використання вразливих сторін противника, застосування непрямих і оригінальних способів дій та мінімізацію втрат. Цей підхід пропонує швидкі результати або результати значно більші, ніж застосовані ресурси, тому він є привабливим для слабшої сторони в числовому відношенні або сторони, яка хоче звести до мінімуму обсяг задіяних ресурсів.

Зроблено висновок про необхідність в процесі створення системи управління силами оборони за євроатлантичними стандартами змінювати не тільки структури і оснащеність органів управління, але й термінологію та процедури у сфері управління військами (силами), а в більш широкому сенсі – також і психологію військових керівників (командирів), завдяки відмови від авторитарного стилю керівництва, підвищення ролі ініціативи та самостійності при виконанні оперативних (бойових) завдань.


Ключові слова


сухопутна операція; принципи управління військами; маневрений підхід

Посилання


«Саме за рахунок інновацій у воєнній справі ми зможемо дати гідну відсіч противнику» – Міністр оборони Андрій Таран [Електронний ресурс] / АрміяINFORM. – Режим доступу : https://armyinform.com.ua/2020/05/same-za-rahunok-innovaczij.

Ролін І. Ф. Управління як функція ведення воєнних дій силами оборони України [Електронний ресурс] / І. Ф. Ролін, А. А. Лобанов, В. В. Марущенко // Наука і оборона. – 2019. – № 1. – С. 9–15. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-09-15.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Allied Joint Doctrine for Land Operations (AJP-3.2) [Електронний ресурс] / UK Government ; Ministry of Defence. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government/publications/allied-joint-doctrine-for-land-operations-ajp-32.

Operations (FM 3-0) [Електронний ресурс] / Federation of American Scientists (FAS). – Режим доступу : https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-0.pdf.

The Operations Process (ADRP 5-0) [Електронний ресурс] / Federation of American Scientists (FAS). – Режим доступу : https://fas.org/irp/doddir/army/adrp5_0.pdf.

Клаузевиц Карл, фон. О войне / К. Клаузевиц. – М. : Эксмо, 2013. – 512 с.

Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (JP 1-02) [Електронний ресурс] / Federation of American Scientists (FAS). – Режим доступу : https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf.

Cedergren Anders. Auftragstaktik – a Philosophy of Command in the German Art of War [Електронний ресурс] / A. Cedergren // Joint Advanced Warfighting School’s (JAWS) Campaigning Journal. – 2006. – Summer Issue. – P. 27–38. – Режим доступу : https://jfsc.ndu.edu/portals/72/documents/jcws/campaigning/2006_campaigning_summer.pdf.

Янг Т.-Д. Перешкоди для реформування європейських посткомуністичних установ / Т.-Д. Янг // Матеріали 19 міжнародного тижня у Києві «НАТО після Брюссельського саміту та виклики 21 століття». – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. – С.145–158.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.