Правові та організаційні засади формування державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу України

Автор(и)

  • В. М. Рижих Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine
  • П. П. Богуцький Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3537-6991

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-12-3-8-14

Ключові слова:

національна безпека, оборонно-промисловий комплекс, державна політика у сфері ОПК, організаційне і правове забезпечення ОПК, система програмно-цільового управління оборонно-промисловим комплексом

Анотація

У статті розглядаються проблемні питання формування державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу держави в контексті правового та організаційного забезпечення. Визначено причини та наслідки кризового стану правового й організаційного забезпечення ОПК держави в розрізі нерозв’язаних проблем розвитку економіки держави, управління оборонно-промисловим комплексом. Запропоновано розглядати як центральну проблему формування державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу України утворення та забезпечення функціонування системи програмно-цільового управління ОПК з орієнтуванням на найкращі сучасні світові моделі.

Біографії авторів

В. М. Рижих, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор наук з державного управління, провідний науковий співробітник

П. П. Богуцький, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник, генерал-майор юстиції запасу

Посилання

Рижих В. М. Державне управління науково-технічним прогресом: економічні аспекти : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Рижих Василь Миколайович ; УАДУ ПУ. – Київ, 1999. – 45 c.

Бегма В. М. Нормативно-правове та інституційне забезпечення міжнародного воєнно-економічного співробітництва в Україні / В. М. Бегма, В. М. Шемаєв // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 4. – С. 16–24.

Про державне оборонне замовлення [Електронний ресурс] : Закон України № 464-XIV від 3 березня 1999 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-14#Text.

Про затвердження Положення про Міністерство промислової політики України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 1538 від 2 листопада 2006 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1538-2006-п#Text.

Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 1245/2010 від 28 грудня 2010 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1245/2010#Text.

Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі [Електронний ресурс] : Закон України № 3531-VI від 16 червня 2011 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3531-17#Text.

Опубліковано

2020-12-28

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони