Проблема децентралізації управління військами (силами) в гібридній війні

Автор(и)

  • В. С. Корендович Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • О. С. Чірікалов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-12-3-32-40

Ключові слова:

Auftragstaktik, тактика доручень, якість управління, гібридна війна, децентралізоване управління, військовий лідер

Анотація

Україна зіткнулася з гібридною агресією Російської Федерації. Початок війни активізував парадигму державного й військового управління і надав поштовх для трансформації та структурних зрушень у філософії управління військами (силами) та виховання військових лідерів. Створення системи управління військами (силами), яка б гармонічно поєднувала переваги централізованого та децентралізованого методів управління, потребує всебічного врахування найкращого військового досвіду, особливостей сучасної гібридної війни, а також виховання військових лідерів.

У статті проаналізовано німецький досвід «тактики доручень» (Auftragstaktik) та запропоновані напрями вдосконалення управління військами й підрозділами шляхом запровадження заходів, які надають, з одного боку, певну свободу дій підлеглим на прояв ініціативи в непередбачуваних умовах бойової обстановки, а з другого – спрямовані на виховання військових лідерів, здатних ефективно вирішувати завдання в умовах сучасного збройного конфлікту.

Біографії авторів

В. С. Корендович, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри Військово-Морських Сил

О. С. Чірікалов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат історичних наук, доцент кафедри Військово-Морських Сил, капітан 1 рангу

Посилання

Клаузевиц К. О войне: в 2 т. / К. Клаузевиц. – М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica, 2002. – Т. 1. – 558 с. ; Т. 2. – 574 с.

Gunther M. J. Auftragstaktik: The Basis For Modern Military Command / M. J. Gunther . – Pickle Partners Publishing, 2015. – 69 p.

Kallmes K. Auftragstaktik: Decentralization in Military Command [Електронний ресурс] / K. Kallmes // RealClear Defense. – Режим доступу : https://www.realcleardefense.com/articles/2017/04/28/auftragstaktik_decentralization_in_military_command_111267.html.

Vego M. N. The German-Style Mission Command (Auftragstaktik) / M. N. Vego // Joint Operational Warfare: Theory and Practice. – Dept. of the Navy, Government Printing Office, 2009. – P. X-33.

Barth T. H. Auftragstaktik – a Leadership Philosophy for the Information Age / T. H. Barth. – Fort Leavenworth, Kansas : School of Advanced Military Studies, 1994. – 61 р.

Nelsen J. Т. Where to Go from Here? : Considerations for the Formal Adoption of Auftragstaktik by the U.S. Army / J. Т. Nelsen. – Ft. Leavenworth, Kans. : School of Advanced Military Studies, USACGSC, 1986. – 48 p.

Brouwer J. J. Auftragstaktik enhet Pruisische/Duitseleger 1850–1945. [Електронний ресурс] / J. J. Brouwer // Managementboek. – Режим доступу : https://www.managementboek.nl/boek/9789463382830/auftragstaktik-en-het-pruisische-duitse-leger-1850-1945-jaap-jan-brouwer.

Бешанов В. В. Год 1942 – «учебный» / В. В. Бешанов. – М. : Яуза, Эксмо, 2008. – 608 с.

Кречетников А. Керченская катастрофа: холодный душ и кровавая баня [Електронний ресурс] / А. Кречетников // BBC News. – Режим доступу : https://www.bbc.com/russian/features-39900710.

Абрамов В. В. Керченская катастрофа 1942 / В. В. Абрамов. – М. : Яуза, 2006. – 352 с.

Вудворд С. Фолклендская война. Мемуары командующего Фолклендской ударной группы / С. Вудворд; пер. с англ., изд. перераб. и доп. – Симферополь : Доля, 2005. – 416 с.

Янковой Н. Л. Британская модель контртеррористической деятельности. [Електронний ресурс] / Н. Л. Янковой // Власть. – 2010. – № 10. – Режим доступу : https://www.isras.ru/files/File/Vlast/2010/10/Yankovoy.pdf.

Гареев М. А. Актуальные проблемы совершенствования управления войсками (силами) / М. А. Гареев // Военная мысль. – 2000. – № 1. – С. 19.

White paper of anti-terrorist operation in the East of Ukraine (2014–2016) [Електронний ресурс] // Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – Режим доступу : https://nuou.org.ua/assets/journals/bila_knyga/bila-knyha-ato.pdf.

Герасимов В. В. Ценность науки в предвидении / В. В. Герасимов // Военно-промышленный курьер. – 2013. – № 8 (476). – С. 2–3.

П’ять років тому в Україні оголосили початок АТО [Електронний ресурс] // Укрінформ. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2680333-pat-rokiv-tomu-v-ukraini-ogolosili-pocatok-ato.html.

Allied Joint Doctrine for Land Operations : NATO Standard AJP-3.2 / NATO. – Edition A Version 1. – Brussels : NATO Standardization Office (NSO), 2016. – 90 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Номер

Розділ

Розвиток теорії та методології