Методичні положення оцінювання можливостей стримування агресора від розв’язання воєнного конфлікту

Автор(и)

  • О. М. Загорка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1131-0904
  • С. В. Поліщук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9050-6918
  • І. О. Загорка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0693-1434

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-13-4-32-37

Ключові слова:

воєнний конфлікт, стримування агресії, ескалація воєнних дій, виграш (програш) агресора

Анотація

Стримування агресора від розв’язання воєнного конфлікту є одним з основних завдань забезпечення воєнної безпеки держави. У статті наведені методичні положення оцінювання можливостей стримування агресії, які базуються на урахуванні коефіцієнтів експансії конфлікту. Під час оцінювання можливостей стримування агресії розглядаються очікувані стратегії дій сторін, які характеризуються ймовірностями завершення воєнного конфлікту в кожній фазі (на кожному) етапі воєнних дій.

Наведені методичні положення утворюють концептуальну аналітичну модель стримування агресора, призначену не лише для оцінювання можливостей стримування агресії, а й для обґрунтування заходів з метою запобігання ескалації воєнного конфлікту. Порядок застосування моделі показаний на прикладі оцінювання можливостей стримування агресора від розв’язання воєнного конфлікту з метою відокремлення окремих районів держави.

Біографії авторів

О. М. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

С. В. Поліщук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший викладач кафедри радіотехнічних та спеціальних військ, полковник

І. О. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Омельченко Ю. И. Методологический аспект оценки кризисных ситуаций / Ю. И. Омельченко, В. А. Милешкевич // Военная мысль. – 1998. – № 3. – С. 56–60.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – Харків : Фоліо, 2017. – 496 с.

Василенко В. В. Теория сдерживания: возможности концептуальных моделей / В. В. Василенко, В. И. Кузнецов, В. Д. Ролдугин // Военная мысль. – 2004. – № 11. – С. 76–80.

Шкідченко В. П. Елементи теорії воєнної безпеки / В. П. Шкідченко, В. Д. Кохно ; НІСД. – К. : БФ «Миротворець», 2001. – 194 с.

Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України : монографія : у 7 т. Т. 4. Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення / В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида, Є. Д. Скулиш ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 464 с.

Загорка О. М. Використання експертно-аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту / О. М. Загорка, І. Ю. Марко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2013. – № 2(17). – С. 76–80.

Самохвалов Ю. Я. Экспертное оценивание : методический аспект / Ю. Я. Самохвалов, Е. М. Науменко. – К. : ДУІКТ, 2007. – 263 с.

Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Статистика, 1974. – 160 с.

Денисов А. А. Теория больших систем управления : учебное пособие для студентов вузов / А. А. Денисов, Д. Н. Колесников. – Л. : Энергоиздат, Ленингр. отд-ние, 1982. – 288 с.

Саати Т. Аналитическое планирование: Организация систем / Т. Саати, К. Кернс ; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Розвиток теорії і методології