Організаційно-правові засади реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу

Автор(и)

  • В. М. Рижих Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine
  • П. П. Богуцький Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3537-6991

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-13-4-12-19

Ключові слова:

національна безпека, оборонно-промисловий комплекс, державна політика у сфері ОПК, організаційне і правове забезпечення діяльності ОПК, управління ОПК

Анотація

У статті розглядаються проблемні питання реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу держави, розробки та впровадження в практику методологічного підходу на основі правового забезпечення й системного аналізу оцінки його ефективності, реалізації ідеї гармонійного поєднання наукової, науково-технічної політики з промисловою, економічною, соціальною та оборонною політикою, створення умов для ефективного поєднання у структурному і часовому аспектах стратегічного планування, програмування, розробки бюджету, вироблення організаційно-правового механізму прийняття необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу науково обґрунтованих управлінських рішень.

Біографії авторів

В. М. Рижих, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор наук з державного управління, провідний науковий співробітник

П. П. Богуцький, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії регіональної безпеки та військового права, генерал-майор юстиції запасу

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про концепцію розвитку сектора безпеки і оборони України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2018-р.

Державна підтримка підприємств ОПК. Що потрібно робити [Електронний ресурс] // Український мілітарний портал. – Режим доступу : https://mil.in.ua/uk/derzhavna-pidtrymka-pidpryyemstv-opk-shho-potribno-robyty/.

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони