Розвиток військово-гуманітарної вищої освіти в Україні: від усвідомлення пріоритетності до концептуалізації

Автор(и)

  • А. М. Сиротенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • А. О. Вітченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1694-401X
  • В. І. Осьодло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2893-4721
  • В. І. Алещенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-13-4-46-52

Ключові слова:

військово-гуманітарна вища освіта, гуманізація, гуманітаризація, гуманітаристика, Збройні Сили України, майбутні військові керівники, вищі військові навчальні заклади

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню концепції розвитку військово-гуманітарної вищої освіти в умовах реформування вищої військової школи, переходу Збройних Сил України на стандарти НАТО.

Аналіз стану порушеної проблеми засвідчив наявність суттєвих недоліків у її теоретико-технологічному розв’язанні, що знижують якість морально-психологічної підготовки курсантів і слухачів ВВНЗ, спричиняють виникнення цілої низки об’єктивних і суб’єктивних чинників, які негативно позначатимуться на ефективності управлінської діяльності майбутніх військових керівників. Таким чином, доведено нагальність концептуалізації вітчизняної військово-гуманітарної вищої освіти, необхідність визначення й розроблення провідних ідей, поглядів, підходів до гуманітаризації освітнього процесу у вищій військовій школі з урахуванням актуальних потреб і перспектив розбудови професійної української армії.

Авторами спроєктовано модель військово-гуманітарної вищої освіти, стисло охарактеризовано її концептуальний, цільовий, змістовий, технологічний і результативний компоненти, єдність і взаємозумовленість яких забезпечує набуття майбутніми військовими керівниками відповідних світоглядних, морально-ціннісних, інтелектуальних, емоційно-вольових, поведінково-праксеологічних якостей. Окрему увагу приділено умовам, що впливають на якість гуманітарної підготовки майбутніх офіцерів.

Біографії авторів

А. М. Сиротенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, старший дослідник, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-лейтенант

А. О. Вітченко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри суспільних наук

В. І. Осьодло, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор, начальник гуманітарного інституту, полковник

В. І. Алещенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри морально-психологічного забезпечення

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : вибр. наук. праці / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 528 с.

Парахонський Б. О. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2019. – 560 с.

Федічев В. М. Гуманітарні проблеми воєнної безпеки держави та стан їх вирішення у Збройних Силах України / В. М. Федічев // Наука і оборона. – 2009. – № 4. – С. 39–44.

Вітченко А. О. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін [Електронний ресурс] / А. О. Вітченко, В. І. Осьодло // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 44–50. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-44-50.

Кротиков В. П. Гуманітарна політика у Збройних Силах України: на порядку денному модернізація / В. П. Кротиков // Вісник Національного університету оборони України. – 2012. – № 2 (27). – С. 316–321.

Зубченко С. О. Гуманітарна складова у стратегічних документах із національної безпеки України [Електронний ресурс] : аналітична записка. Серія «Гуманітарний розвиток», № 3, 2019 / С. О. Зубченко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-12/analit-zubchenko-humanitarian-policy-3-2019-1.pdf.

Лозовий В. С. Суспільні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні [Електронний ресурс] : аналітична записка / В. С. Лозовий ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/suspilni-nauki-v-konteksti-modernizacii-osvitnoi-sistemi-v.

Rome Ministerial Communiqué. 19 November 2020 [Електронний ресурс] / EHEA. – Режим доступу : http://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf.

Алещенко В. І. Гуманітарна освіта й військова справа в сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / В. І. Алещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2019. – № 2 (42). – С. 5–11. – Режим доступу : https://doi.org/10.17721/1728-2217.2019.0.5-11.

Радченко Ю. Чому не спрацьовує МПЗ та військова гуманітарна наука? / Ю. Радченко ; Хвиля. – Режим доступу : https://analytics.hvylya.net/215401-chomu-ne-spracovuye-mpz-ta-viyskova-gumanitarna-nauka.

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Розвиток теорії і методології