Оборонна реформа в Україні: основні підсумки та перспективи

Автор(и)

  • І. С. Руснак Міністерство оборони України
  • В. М. Телелим Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-4-12

Ключові слова:

оборона України, оборонна реформа, стратегічні цілі, заходи з реформування оборони

Анотація

У статті на основі аналізу діяльності Міністерства оборони, керівництва Збройних Сил України, інших органів військового управління розглядаються результати й підводяться перші підсумки започаткованої оборонної реформи в Україні, рівень досягнення визначених стратегічних цілей зазначеної реформи.

Висвітлюються умови, проблеми і труднощі під час проведення оборонної реформи.

Наводяться погляди на продовження реформ на засадах принципів і стандартів НАТО, перспективи розвитку Збройних Сил України, інших складових сил оборони для підвищення рівня обороноздатності держави й забезпечення національної безпеки та оборони, стримування і гарантованої відсічі збройній агресії Російської Федерації.

Біографії авторів

І. С. Руснак, Міністерство оборони України

доктор військових наук, професор, перший заступник Міністра оборони України

В. М. Телелим, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 6 червня 2016 р. № 240/2016. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 26 травня червня 2015 р. № 287/2015. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text.

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс] : Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text.

Воєнна доктрина України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n2.

План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 - 2020 роках (Дорожня карта оборонної реформи) [Електронний ресурс] : затверджений Міністром оборони України 15 серпня 2016 р. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf.

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях [Електронний ресурс] : Закон України від 18 січня 2018 р. № 2268-VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text.

«Ми впевнено та цілеспрямовано йдемо до НАТО, цей шлях є незворотним», генерал-лейтенант Сергій Корнійчук [Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт Міністерства оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/news/2021/02/05/shlyah-e-nezvorotnim-general-lejtenant-sergij-kornijchuk/.

Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про національну безпеку України» щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил) [Електронний ресурс] : Закон України від 4 березня 2020 р. № 522-IX. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/522-20#Text.

Про внесення змін до Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27 березня 2020 р. № 122/2020. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122/2020#Text.

Питання Головнокомандувача Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27 березня 2020 р. № 123/2020. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/2020#Text.

Про призначення Р. Хомчака Головнокомандувачем Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27 березня 2020 р. № 125/2020. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/125/2020#Text.

Про призначення С. Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27 березня 2020 р. №126/2020. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126/2020#Text.

Про затвердження Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства оборони України від 22 листопада 2017 р. № 612. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0612322-17#Text.

Про оборонні закупівлі [Електронний ресурс] : Закон України від 17 липня 2020 р. № 808-IX. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text.

Тимошенко Р. І. Проблеми вдосконалення планування оборони України [Електронний ресурс] / Р. І. Тимошенко, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 11–17. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-11-17.

Актуальні проблеми планування оборони України: комплексний підхід [Електронний ресурс] / А. М. Сиротенко, П. В. Щипанський, А. К. Павліковський, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 3–12. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-3-12.

Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 846-р (зі змінами). – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/846-2019-р#Text.

Опубліковано

2021-05-07

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони