Модель системи оборони України

Автор(и)

  • Р. І. Тимошенко Генеральний штаб Збройних Сил України
  • А. К. Павліковський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  • М. М. Лобко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-21-30

Ключові слова:

оборона України, система оборони, модель системи оборони, складові моделі системи оборони

Анотація

У статті на основі аналізу вітчизняного законодавства розглядаються питання оборони, системи оборони, моделі системи оборони України, її сутність, побудова з використанням системного підходу. Розкриваються поняття «оборона України», «система оборони», «модель системи оборони України». Сформовано структурно-описовий обрис «моделі системи оборони України».

Проаналізовані, узагальнені й наведені характерні риси моделей системи оборони деяких інших держав світу.

Визначаються складові та їхні функції, структура моделі системи оборони України, відношення, зв’язки та взаємодія між її елементами під час виконання покладених функцій і завдань оборони.

Ініціюється наукова дискусія із залученням науковців, фахівців, експертів щодо подальшого реформування і розвитку системи оборони України та формування її перспективної моделі.

Автори мають намір продовжити публікацію низки статей, присвячених розвитку системи оборони, певних складових та формування її перспективної моделі, що має забезпечити підвищення рівня обороноздатності держави.

Біографії авторів

Р. І. Тимошенко, Генеральний штаб Збройних Сил України

доктор військових наук, старший науковий співробітник, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант

А. К. Павліковський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, начальник центру воєнно-стратегічних досліджень, полковник

М. М. Лобко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Про затвердження Порядку проведення оборонного огляду Міністерством оборони [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 941. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-п#Text.

У Міноборони України проведено заключне засідання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду. Інформаційне повідомлення [Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт Міністерства оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/news/2019/12/12/u-minoboroni-ukraini-provedeno-zaklyuchne-zasidannya-mizhvidomchoi-robochoi-grupi-z-pitan-provedennya-oboronnogo-oglyadu/.

Україна розбудовує сучасну європейську модель сектору безпеки і оборони [Електронний ресурс] // Galinfo. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/ukraina_rozbudovuie_suchasnu_ievropeysku_model_sektoru_bezpeky_i_oborony_307255.html.

Сисоєв В. В. Модель управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення [Електронний ресурс] / В. В. Сисоєв // Проблеми економіки = The problems of economy. – 2014. – № 2. – С. 144–153. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pecon_2014_2_21.

Зміцнення обороноздатності: модель оборонного планування за аналогією з НАТО [Електронний ресурс] // Центр воєнної політики та політики безпеки. – Режим доступу : http://defpol.org.ua/index.php/aleia-heroiv/705-zmitsnennya-oboronozdatnosti-model-oboronnoho-planuvannia-za-analohiieiu-z-nato.

Зварич С. С. Модель бойових дій сил та засобів протиповітряної оборони оперативного угруповання військ [Електронний ресурс] / С. С. Зварич // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2012. – № 3. – С. 97–100. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2012_3_22.

Грант Г. Модель оборони: як зрозуміти стиль оборони країни [Електронний ресурс] / Г. Грант, В. Міленскі // ЦДАКР. – Режим доступу : https://cacds.org.ua/?p=2239.

Конституція України : прийнята 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Про оборону України : Закон України № 1932-XII від 6 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Про Комітет з питань розвідки : Указ Президента України від 17 червня 2020 р. № 230/2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230/2020#Text .

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України № 1932-XII від 6 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року “Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 березня 2015 року № 139/2015. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139/2015#Text.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про Ставку Верховного Головнокомандувача» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 10 жовтня 2017 р. № 313/2017. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/313/2017#Text.

Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : Закон України № 794-VII від 27 лютого 2014 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text.

Про військово-цивільні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України № 141-VIII від 3 лютого 2015 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text.

Про правовий режим воєнного стану [Електронний ресурс] : Закон України № 389-VIII від 12 травня 2015 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про військовий обов'язок і військову службу [Електронний ресурс] : Закон України № 2232-XII від 25 березня 1992 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію [Електронний ресурс] : Закон України № 3543-XII від 21 жовтня 1993 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text.

Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс] : № 5403-VI від 2 жовтня 2012 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.

Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період [Електронний ресурс] : Закон України № 194-XIV від 20 жовтня 1998 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/194-14#Text.

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період [Електронний ресурс] : Закон України № 307-V від 2 листопада 2006 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text.

Про державний матеріальний резерв [Електронний ресурс] : Закон України № 51/97-ВР від 24 січня 1997 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-вр#Text.

Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України № 2657-XII від 2 жовтня 1992 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України [Електронний ресурс] : Закон України № 2163-VIII від 5 жовтня 2017 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 15 березня 2016 року №96/2016. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#n2.

Опубліковано

2021-05-07

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони