Методичний підхід до мобілізаційного планування національної економіки

Автор(и)

  • П. Б. Волотівський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  • О. П. Кутовий Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-31-39

Ключові слова:

мобілізаційне планування економіки, мобілізація економіки, етапи мобілізаційного планування економіки

Анотація

Ефективна система планування в державі не може бути створена і застосована без запровадження стратегічного планування. Стратегічне планування з ієрархічної точки зору є основою будь-якого планування.

Стратегічне мобілізаційне планування в Україні тривалий час взагалі було зняте з порядку денного. Два десятиліття мирного розвитку України (до 2014 р.) негативно позначилися на увазі держави до проблем мобілізаційної підготовки. З початком агресії Російської Федерації проти України перед нашою державою постало питання щодо термінової організації оборони держави, зміцнення її обороноздатності та мобілізаційних спроможностей.

Внесення змін та доповнень в існуючі закони та інші нормативні акти суттєво не підвищили рівень мобілізаційної готовності держави, особливо її національної економіки. Сьогодні потрібне відновлення ефективного функціонування системи мобілізаційної підготовки в Україні, насамперед національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

У Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020, серед шляхів зміцнення бойового потенціалу Збройних Сил України, інших сил оборони визначене завдання щодо модернізації системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України (стаття 60, розділ ІV). Реалізація цього завдання Стратегії має здійснюватися через розроблення відповідних планів, програм, бюджетів та процедур, які можна розглядати як середньострокові й короткострокові плани (програми) реалізації стратегії.

У статті автори пропонують методичний підхід до розробки мобілізаційного плану національної економіки України в сучасних умовах.

Біографії авторів

П. Б. Волотівський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

О. П. Кутовий, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Словник іншомовних слів : 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт [та ін.]. – К. : Довіра : УНВЦ «Рідна мова», 2000. – 1017 с. – (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство).

Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. : 200000 слів / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2006. – (Серія “Нові словники”). – Т. 1 : А–К. – 926 с.; Т. 2 : К–П. – 926 с.; Т. 3 : П–Я. – 862 с.

Волотівський П. Б. Питання мобілізаційного планування національної економіки України. Зміст, принципи та підходи до його організації в сучасних умовах [Електронний ресурс] / П. Б. Волотівський // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 17–24. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-17-24.

Волотівський П. Б. Питання забезпечення повноважень органів державної влади у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації [Електронний ресурс] / П. Б. Волотівський // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 13–20. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-13-20.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію [Електронний ресурс] : Закон України № 3544-XII від 21 жовтня 1993 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України № 1932-ХІІ від 6 грудня 1991 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Волотівський П. Б. Мобілізаційна підготовка та мобілізація – важливі складові організації оборони України [Електронний ресурс] / П. Б. Волотівський // Наука і оборона. – 2019. – № 4. – С. 13–19. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-13-19.

Актуальні проблеми планування оборони України: комплексний підхід [Електронний ресурс] / А. М. Сиротенко, П. В. Щипанський, А. К. Павліковський, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 3–12. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-3-12.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 № 392/2020. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Опубліковано

2021-05-07

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони