Щодо першочергових заходів удосконалення організації державного управління оборонним сектором економіки України

Автор(и)

  • В. М. Рижих Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  • П. П. Богуцький Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» https://orcid.org/0000-0003-3537-6991

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-40-47

Ключові слова:

національна безпека України, оборонно-промисловий комплекс, державне управління оборонним сектором економіки держави, пріоритетні напрями розвитку та діяльності ОПК, наукові установи і виробничі підприємства оборонних галузей промисловості, нормативно-правове забезпечення діяльності оборонного сектору економіки

Анотація

У статті запропоновано та розглянуто першочергові заходи щодо вдосконалення управління оборонно-промисловим комплексом України для ефективного розвитку оборонного сектору економіки, забезпечення національної безпеки, вирішення завдань зміцнення обороноздатності держави. Зосереджено увагу на пріоритетних завданнях, які підлягають вирішенню центральним органом виконавчої влади у сфері ОПК – Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, запропоновано утворення дорадчих органів у складі міністерства – Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу, Ради генеральних і головних конструкторів зі створення техніки для потреб оборони та безпеки держави, розвитку економіки і соціальної сфери (Ради) з визначенням пріоритетних напрямів діяльності, які мають реалізовувати у складі Ради відповідні науково-технічні секції. Розкрито особливості впровадження нової системи організації діяльності наукових установ та виробничих підприємств оборонних галузей промисловості, підготовки та впровадження документів стратегічного планування розвитку ОПК, а також вирішення фінансових, інвестиційно-інноваційних завдань, прийняття необхідних організаційних та нормативно-правових актів.

Біографії авторів

В. М. Рижих, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор наук з державного управління, провідний науковий співробітник

П. П. Богуцький, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукової лабораторії регіональної безпеки та військового права, генерал-майор юстиції запасу

Посилання

Горбулін В. П. ОПК України: кроки до стабілізації діяльності та розвитку в умовах гібридної війни / В. П. Горбулін, В. С. Шеховцов, А. І. Шевцов // Стратегічна панорама. – 2016. – № 2. – С.54–62.

Деякі питання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 819. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#Text.

Проект Закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69418.

Сальнікова О. Ф. Тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу провідних країн світу / О. Ф. Сальнікова, Г. П. Ситник // Аспекти публічного управління. – 2014. – № 9–10 (11–12). – С. 56–65.

Бегма В. М. Реформування та розвиток підприємств оборонної галузі в контексті посилення економічного потенціалу України / В. М. Бегма, В. М. Шемаєв, П. О. Толок // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 23. – С. 32–36.

Рижих В. М. Правові та організаційні засади формування державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу України [Електронний ресурс] / В. М. Рижих, П. П. Богуцький // Наука і оборона. – 2020. – № 3. – С. 8 –14. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-12-3-8-14.

Про затвердження Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року : постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 366-6.

Державна підтримка підприємств ОПК. Що потрібно робити [Електронний ресурс] // Український мілітарний портал. – Режим доступу : https://mil.in.ua/uk/derzhavna-pidtrymka-pidpryyemstv-opk-shho-potribno-robyty/.

Рижих В. М. Організаційно-правові засади реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу [Електронний ресурс] / В. М. Рижих, П. П. Богуцький // Наука і оборона. – 2020. – № 4. – С. 12–19. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-13-4-12-19.

Бегма В. М. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. О. Свергунов. – Київ : НІСД, 2019. – 64 с.

Про оборонні закупівлі [Електронний ресурс] : Закон України № 808-IX від 17липня 2020 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text.

Опубліковано

2021-05-07

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони