Набуття сумісності військової освіти і підготовки кадрів сил оборони на засадах якості. Національні вимоги і стандарти НАТО

Автор(и)

  • А. М. Сиротенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  • В. С. Артамощенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0002-7734-4210

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-48-53

Ключові слова:

сили оборони, військова освіта, спроможність, сумісність, якість

Анотація

На підставі співставлення методологічних підходів до забезпечення якості військової освіти за національним законодавством та управління якістю освіти й індивідуальної підготовки в НАТО обґрунтовано спроможність досягнення сумісності військової освіти і підготовки кадрів сил оборони на засадах забезпечення якості через інституційну акредитацію та сертифікацію навчальних курсів за стандартами НАТО.

Біографії авторів

А. М. Сиротенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, старший дослідник, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-лейтенант

В. С. Артамощенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, полковник

Посилання

Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n7.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» [Електронний ресурс] : затверджене Указом Президента України від 25 березня 2021 р. № 121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 26 травня 2020 р. № 203/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/2020.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

NATO Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and Publications [Електронний ресурс] : AAP-15(2019) // NATO Standardization Office. – Режим доступу : https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/AAP-15%20(2019)%20EF.pdf.

NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French) [Електронний ресурс] : AAP-06. Edition 2020 // NATO Standardization Office. – Режим доступу : https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/AAP-06%202020%20EF.pdf.

Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження [Електронний ресурс] / І. С. Руснак, А. Г. Петренко, А. В. Яковенко та ін. // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 3–10. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-3-10.

Саганюк Ф. В. Підходи щодо стратегічного планування розвитку спроможностей військ (сил) в секторі безпеки і оборони України [Електронний ресурс] / Ф. В. Саганюк, А. К. Павліковський // Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2017. – № 2(60). – С. 24–29. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-2-60/24-29.

Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту [Електронний ресурс] : монографія / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк та ін. ; за заг. ред. д. військ. н. А. Сиротенка. – К. : НУОУ, 2020. – 274 с. – Режим доступу : https://nuou.org.ua/assets/documents/mono-obo-ref-2020.pdf.

Сурков О. О. Підхід до визначення сутності понять «спроможність», «можливість», «здатність» сил оборони для вдосконалення основ стратегічного планування [Електронний ресурс] / О. О. Сурков // Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2017. – № 1(59). – С. 35–40. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-1-59/35-40.

Формування підходів до оборонного планування на основі спроможностей з урахуванням ресурсного забезпечення [Електронний ресурс] / Р. В. Бойко, С. П. Леонтович, Є. І. Марко, М. П. Бутенко // Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2020. – № 3(70). – С. 62–69. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/62-69.

Методичні рекомендації з управління проєктами [Електронний ресурс] : затверджені Міністром оборони України 20 лютого 2019 р. // Міністерство оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/Metod_recomendacii_z_ypravlinnia_proektamy.pdf.

Про організацію виконання окремих заходів оборонної реформи на середньострокову перспективу [Електронний ресурс] : наказ Міністерства оборони України від 14 серпня 2020 р. № 283 // Офіційний вебсайт Міністерства оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nm_283.pdf.

Артамощенко В. C. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту [Електронний ресурс] / В. C. Артамощенко, О. Ю. Фаворська // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 40–44. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-40-44.

Developing Today’s Joint Officers for Tomorrow’s Ways of War [Електронний ресурс] : the Joint Chiefs of Staff Vision and Guidance for Professional Military Education & Talent Management : 01 May 2020 // Joint Chiefs of Staff. – Режим доступу : https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/education/jcs_pme_tm vision.pdf?ver=2020-05-15-102429-817.

Lacey J. Finally getting serious about Professional Military Education [Електронний ресурс] / J. Lacey // War on the Rocks ; Texas National Security Review. – Режим доступу : https://warontherocks.com/2020/05/finally-getting-serious-about-professional-military-education/.

Полторак С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО [Електронний ресурс] / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018. – № 2. – С. 3–10. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-3-10.

Пунда Ю. В. Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України [Електронний ресурс] / Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 34–40. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-34-40.

Вітер Д. Професіоналізація військової освіти в Україні: головні напрямки, зміст та перспективи [Електронний ресурс] / Д. Вітер, О. Мітягін // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2020. – № 1(41). – С. 81–90. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/81-90.

Оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / О. Воробйова, М. Дебич, В. Луговий та ін. ; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. – 125 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.31874/978-617-7486-33-5-2019.

Шабатіна Н. Принципи проектування системи гарантування якості вищої військової освіти за досвідом країн-членів НАТО [Електронний ресурс] / Н. Шабатіна // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2020. – № 1(41). – С. 301–309. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/301-309.

Зельницький А. Якість вищої військової освіти в контексті змін у законодавстві України [Електронний ресурс] / А. Зельницький, О. Заболотний // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2020. – № 1 (41). – С.147–162. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/147-162.

NATO Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Policy [Електронний ресурс] : MC 0458/3 : 27 May 2014 // C-IED COE. – Режим доступу : https://ciedcoe.org/index.php/docman/ptf-reference-docs/379-mc-0458-3-nato-etee-policy/file.

Education and Training (E&T) Directive [Електронний ресурс] : Bi-Strategic Command Directive 075-002 : 6 September 2016 // C-IED COE. – Режим доступу : https://ciedcoe.org/index.php/docman/ptf-reference-docs/377-bi-sc-directive-075-002-education-and-training-directive-nu0709-inv/file.

Collective Training and Exercise Directive [Електронний ресурс] : Bi-Strategic Command Directive 075-003 : 2 October 2013 // Allied Command Transformation. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf.

Education and Individual Training Directive [Електронний ресурс] : Bi-Strategic Command Directive 075-007 : 10 September 2015 // Allied Command Transformation. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/ptecs/etd-075-007.pdf.

Officer Professional Military Education Policy [Електронний ресурс] : Chairman of the Joint Chiefs of Staff Instruction 1800.01F : 15 May 2020 // Joint Chiefs of Staff. – Режим доступу : https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/education/cjcsi_1800_01f.pdf?ver=2020-05-15-102430-580.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19.

Опубліковано

2021-05-07

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони