Докторська спеціалізована вчена рада Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України: 20 років плідної роботи

Автор(и)

  • І. С. Романченко Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
  • О. В. Дейнега Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-54-59

Ключові слова:

воєнна наука, дисертація, наукові спеціальності, наукометрія, спеціалізована вчена рада

Анотація

У статті проведений ретроспективний аналіз діяльності докторської спеціалізованої вченої ради Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України протягом двадцяти років, починаючи з 1999 р. Наведені дані щодо кількісних та якісних показників роботи Ради за період, що досліджується. Кількісна оцінка захищених в Раді дисертацій проведена за такими показниками: загальна кількість захищених дисертацій; розподіл захищених дисертацій за науковими спеціальностями; розподіл кількості захистів за рік протягом періоду, що досліджується; відсотковий розподіл здобувачів наукового ступеня кандидата і доктора наук за місцем основної роботи; віковий діапазон здобувачів наукового ступеня кандидата і доктора наук. Якісна оцінка захищених у Раді дисертацій проведена за такими показниками: розподіл захищених дисертацій за підпунктами паспортів наукових спеціальностей; середня кількість посилань у роботах, які захищалися в Раді за рік, на дисертації, що були захищені за попередній період функціонування Ради.

Біографії авторів

І. С. Романченко, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

доктор військових наук, професор, директор Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

О. В. Дейнега, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

доктор військових наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Посилання

Положення про спеціалізовану вчену раду [Електронний ресурс] : затвердж. наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11#Text.

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань [Електронний ресурс] : затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 644. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-97-п/ed20121227#Text.

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника [Електронний ресурс] : затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2007-п#Text.

Порядок присудження наукових ступенів [Електронний ресурс] : затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами). – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-п#Text.

Опубліковано

2021-05-07

Номер

Розділ

Науково-технічна інформація