До питання розробки та імплементації плану оборони України

Автор(и)

  • В. М. Телелим Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. І. Єфіменко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • П. А. Мінєєв Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-3-7

Ключові слова:

планування оборони, план оборони України, система державного стратегічного планування

Анотація

У статті розглянуто деякі історичні аспекти надання питанням планування у сфері оборони системного характеру. Проаналізовано проблеми планування оборони України, зокрема незабезпеченість нормативно-правової бази щодо державного регулювання питань стратегічного планування як на законодавчому, так i на виконавчому рівнях, відсутність у законодавчих документах деяких важливих визначень та наявність некоректних (помилкових) положень. Запропоновано шляхи вдосконалення системи державного стратегічного планування. Визначено пропозиції щодо приведення строків планування у відповідність до термінів каденції Президента України, надання розширених повноважень Міністерству оборони України, порядку затвердження документів плану оборони України.

Біографії авторів

В. М. Телелим, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони

В. І. Єфіменко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

старший викладач кафедри стратегії національної безпеки та оборони

П. А. Мінєєв, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

провідний науковий співробітник кафедри стратегії національної безпеки та оборони

Посилання

Про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави [Електронний ресурс] : Закон України від 20 вересня 2019 р. № 133-IX. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133-20#n2.

Телелим В. М. До питання організації стратегічного планування у сфері оборони / В. М. Телелим, Ю. В. Пунда, П. А. Мінєєв // Наука і оборона. – 2015. – № 3–4. – С. 40–44.

Актуальні проблеми планування оборони: комплексний підхід [Електронний ресурс] / А. М. Сиротенко, П. В. Щипанський, А. К. Павліковський, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 3–12. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-3-12.

Аналіз військових аспектів гібридної війни: їх зміст та уроки протидії [Електронний ресурс] / О. Ф. Сальникова, В. С. Корендович, С. І. Антоненко, П. А. Мінєєв // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2018. – № 2(32). – С. 111–118. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2311-7249/2018-32-2-111-118.

Горовенко В. К. План оборони України: у зоні особливої уваги [Електронний ресурс] / В. К. Горовенко // Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. – Режим доступу : https://cacds.org.ua/?p=8121.

Тимошенко Р. І. Проблеми вдосконалення планування оборони України [Електронний ресурс] / Р. І. Тимошенко, М. М. Лобко // Наука і оборона. –2018. – № 1. – С. 11–17. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-11-17.

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях : Закон України від 18 січня 2018 р. № 2268-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Про затвердження доктрини “Об’єднане планування” : наказ Головнокомандувача збройних Сил України від 22 грудня 2020 р. № 225.

Опубліковано

2021-08-18

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони