Організація територіальної оборони України в умовах гібридної війни з Росією

Автор(и)

  • В. С. Фролов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0105-6439
  • В. М. Семененко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5774-0868

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-8-16

Ключові слова:

територіальна оборона, гібридна війна, організація оборони України, агресія Російської Федерації

Анотація

В умовах можливого широкомасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України гостро постає питання організації територіальної оборони в умовах гібридних загроз. Реальну сутність сучасної агресивної політики Росії відображають описані в статті чотири основні напрями загроз національним інтересам України та наведена послідовність основних заходів гібридної агресії Російської Федерації проти України. Організація системи територіальної оборони як складової системи оборони України є недостатньо вивченим елементом організації оборони України. Основні проблеми організації системи територіальної оборони в Україні, закордонний досвід, можливі завдання та варіант структури територіальної оборони України наведені в даній статті. Актуальність статті підтверджує поданий 25 травня 2021 р. Президентом України до Верховної Ради України проєкт Закону «Про основи національного спротиву».

Біографії авторів

В. С. Фролов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

В. М. Семененко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника центру воєнно-стратегічних досліджень, полковник

Посилання

Фролов В. С. Формування перспективної моделі організації оборони України / В. С. Фролов, В. М. Семененко // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 3–9. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-3-9.

Cybersecurity as a component of information security: A terminological aspect from the point of view of the Ukrainian information legislation [Електронний ресурс] / P. Snitsarenko, O. Zahorka, A. Pavlikovskyi, O. Oksiiuk // Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T) : 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Proceedings. – К. : ФОП Андреев К. В., 2019, С. 835–838. – Режим доступу : https://doi.org/10.1109/PICST47496.2019.9061272.

Илларионов А. Вызовы информационной войны для свободного общества и возможная контрстратегия. Выступление на XIX Форуме Открытого Общества Эстонии. Таллинн, 18 сентября 2014 г. [Електронний ресурс] / А. Илларионов // Livejournal. – Режим доступу : https://aillarionov.livejournal.com/735489.html.

Паспорт безпеки України: підсумки та рекомендації [Електронний ресурс] / ДМГО «Центр міжнародної безпеки», Національний інститут стратегічних досліджень // Centre for International Security. – Режим доступу : https://intsecurity.org/Pasport_bezpeky_Ukrainy.pdf.

Український фронтир: виклики Закарпаття та Причорномор’я [Електронний ресурс] : матеріали дослідження / ДМГО «Центр міжнародної безпеки», Національний інститут стратегічних дослідження // Centre for International Security. – Режим доступу : https://intsecurity.org/UAFrontier_UA_EN.pdf.

Український фронтир: виклики для Таврії [Електронний ресурс] : матеріали дослідження / ДМГО «Центр міжнародної безпеки», Національний інститут стратегічних дослідження // Centre for International Security. – Режим доступу : https://intsecurity.org/ukrainian_frontier_vyklyky_dlya_tavriyi.pdf.

Про основи національного спротиву [Електронний ресурс] : проект Закону України № 5557, дата реєстрації 25.05.2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72035.

National Security Strategy of the Republic of Poland [Електронний ресурс] : 2020 // Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. – Режим доступу : https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/National_Security_Strategy_of_the_Republic_of_Poland_2020.pdf.

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 [Електронний ресурс] : przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. // Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. – Режим доступу : https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf

Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej [Електронний ресурс] : Maj 2017 // Ministerstwo Obrony Narodowej. – Режим доступу : https://archiwum2019-en.mon.gov.pl/p/pliki/dokumenty/rozne/2017/07/korp_web_13_06_2017.pdf.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

Про затвердження військово-адміністративного поділу території України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 5 лютого 2016 р. № 39/2016 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/2016#Text.

Опубліковано

2021-08-18

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони