Об’єднана операція як основна форма відсічі збройній агресії «гібридного» типу

Автор(и)

  • М. М. Лобко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-24-33

Ключові слова:

форми застосування військ (сил), військова операція, об’єднана операція, сили оборони, об’єднані сили, воєнні, невоєнні, спеціальні засоби збройної боротьби

Анотація

У статті на основі аналізу вітчизняного законодавства, сучасних тенденцій розвитку збройної боротьби досліджуються питання об’єднаної операції як основної форми відсічі збройній агресії «гібридного» типу. Розкриваються особливості сучасних воєнних конфліктів. Проводиться короткий історичний екскурс щодо зародження та розвитку операції як форми застосування військ (сил). Розкриваються особливості та визначаються сутність і теоретичні основи об’єднаної операції. Надається визначення об’єднаних сил, що здійснюють підготовку і проведення об’єднаної операції. Автор пропонує науковцям, експертам і практикам висловити свої погляди на сутність і теоретичні основи об’єднаної операції, що розглядаються у статті.

Біографія автора

М. М. Лобко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень, генерал-майор у відставці

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 березня 2021 р. № 121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text.

Герасимов В. По опыту Сирии [Електронний ресурс] / В. Герасимов // Военно-промышленный курьер. – № 9 (624). – 2016. – С. 4. – Режим доступу : https://vpk-news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_09_624.pdf.

Світова гібридна війна: український фронт [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/publikacii/monografii/svitova-gibridna-viyna-ukrainskiy-front-monografiya.

Магда Є. Гібридна агресія Росії: уроки для Європи [Електронний ресурс] / Є. Магда. – К. : Каламар, 2017. – 268 с. – Режим доступу : https://kalamar.ua/product/gibrydna_agresia_rosii_uroki_dlia_evropi/.

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. А. М. Сиротенка. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. – 176 с. – Режим доступу : https://nuou.org.ua/assets/monography/mono_gibr_viin.pdf.

Илларионов А. Вызовы информационной войны для свободного общества и возможная контрстратегия. Выступление на XIX Форуме Открытого Общества Эстонии. Таллинн, 18 сентября 2014 г. [Електронний ресурс] / А. Илларионов // Livejournal. – Режим доступу : https://aillarionov.livejournal.com/735489.html.

Сектор безпеки і оборони України: стратегічне керівництво та військове управління : монографія / Ф. В. Саганюк, В. С. Фролов, М. М. Лобко та ін. ; за заг. ред. І. С. Руснака. – К. : ЦЗ МО та ГШ ЗС України, 2018. – 230 с.

Актуальні проблеми планування оборони України: комплексний підхід [Електронний ресурс] / А. М. Сиротенко, П. В. Щипанський, А. К. Павліковський, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 3–12. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-3-12.

Тимошенко Р. І. Проблеми вдосконалення планування оборони України [Електронний ресурс] / Р. І. Тимошенко, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 11–17. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-11-17.

Бєлєсков М. М. Сучасний російський спосіб ведення війни: теоретичні основи і практичне наповнення [Електронний ресурс] : аналітична доповідь / М. М. Бєлєсков. – К. : НІСД, 2021. – 29 с. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-02/analitichna-dopovid.pdf.

Шамко В. Є. Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби / В. Є. Шамко, О. М. Жарик, В. В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2(31). – С. 9–15.

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 14-15 листоп. 2019 р. / Нац. акад. Сухопут. військ ім. Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ. – Львів : НАСВ, 2019. – 307 с.

Военный энциклопедический словарь / председ. гл. ред. комис. Н. В. Огарков ; М-во обороны СССР, Ин-т воен. истории. – М. : Воениздат, 1983. – 863 с.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Опубліковано

2021-08-18

Номер

Розділ

Розвиток теорії і методології