Кіберзброя: сучасні загрози національній безпеці та шляхи протидії

Автор(и)

  • А. Д. Білюга Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-42-49

Ключові слова:

кіберзброя, кіберпростір, комп’ютерні системи, кібератаки, національна безпека, кібербезпека, НАТО

Анотація

Функціонування сучасного суспільства визначається низкою факторів, які, зокрема, пов’язані з розвитком комп’ютерних технологій. З поглибленням комп’ютеризації суспільства з’явилась якісно нова сфера обміну інформацією – кіберпростір. Світовий досвід показує, що захист кіберпростору (кібербезпека), поряд із боротьбою з таким негативним феноменом, як тероризм, став чи не найголовнішою проблемою людства.

Потужним засобом проведення незаконних дій та боротьби в кіберпросторі стала кіберзброя. Провідні країни світу розглядають кіберзброю як фактор, потенційно здатний впливати на перебіг воєнних дій і завдавати збитки економіці, порушувати управлінські функції конкретних держав тощо. Ураховуючи різноманітність дефініцій кіберзброї, автором запропоноване власне визначення цього виду зброї, проведений історіографічний опис кіберзброї, розглянутий досвід застосування кіберзброї в різних сферах людської діяльності. Надані пропозиції щодо подальшого поглиблення відносин України з НАТО в боротьбі з кіберзброєю.

Біографія автора

А. Д. Білюга, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт кафедри історії війн і воєнного мистецтва, підполковник

Посилання

Morgan S. 2021 Report: Cyberwarfare in the C-Suite [Електронний ресурс] : Cybercrime facts and statistics : Jan 21, 2021 / S. Morgan ; Cybersecurity Ventures // Cybercrime Magazine. – Режим доступу : https://cybersecurityventures.com/wp-content/uploads/2021/01/Cyberwarfare-2021-Report.pdf.

Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д. В. Дубов. – К. : НІСД, 2014. – 328 с.

Комп’ютерний тероризм: суперхакери, кібер-терористи, кібер-криміналісти / П. Д. Біленчук, М. В. Гуцалюк, О. В. Кравчук, М. В. Козир ; за заг. ред. П. Д. Біленчука. – К. : Наука і життя, 2008. – 291 с.

Расторгуев С. П. Инфицирование как способ защиты жизни. Вирусы: биологические, социальные, психические, компьютерные / С. П. Расторгуев. – М. : Яхтсмен, 1996. – 332 с.

Безруков Н. Н. Компьютерные вирусы / Н. Н. Безруков. – М. : Наука, 1991. – 160 с.

Цветков В. Я. Технологии и системы информационной безопасности : аналитический обзор / В. Я. Цветков. – М. : ВНТИЦ, 2001. – 89 с.

Комп’ютерна вірусологія : навч. посібник / за заг. ред. Наркіна Б.В. – Київ, 2012. – 309 с.

Антипенко В. Ф. Борьба с современным терроризмом: международно-правовые подходы / В. Ф. Антипенко. – К. : ЮНОНА-М, 2002. – 723 с.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України [Електронний ресурс] : Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2163-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text.

Allied Joint Doctrine for Cyberspace Operations [Електронний ресурс] : NATO Standard AJP-3.20 : Edition A Version 1 : January 2020 // NATO Standardization Office. – Режим доступу : https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/AJP-3.20%20EDA%20V1%20E.pdf.

National Cyber Strategy of the Unіted States of America [Електронний ресурс] : September 2018 // The White House. – Режим доступу : https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf.

Даник Ю. Г. Кібербезпека до кібероборони / Ю. Г. Даник, С. І. Вдовенко // Оборонний вісник. – 2020. – № 10. – С. 10–15.

Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare [Електронний ресурс] // Cambridge University Press. – Режим доступу : https://doi.org/10.1017/CBO9781139169288.

Rid T. Cyber-Weapons [Електронний ресурс] / T. Rid, P. McBurney // The RUSI Journal. – 2012. – Volume 157, Issue 1. – P. 6–13. – Режим доступу : https://doi.org/10.1080/03071847.2012.664354.

Mele S. Legal Considerations on Cyber-Weapons and Their Definitions [Електронний ресурс] / S. Mele // Journal of Law & Cyber Warfare. – 2014. – Vol. 3, № 1. – P. 52–69. – Режим доступу : https://www.jstor.org/stable/26432559.

Медин А. В. Использование киберпространства террористическими и экстремистскими организациями / А. В. Медин, С. О. Маринин // Зарубежное военное обозрение. – 2012. – № 10 (787). – С. 3-8.

Stuxnet – перша цифрова зброя-вірус? [Електронний ресурс] // BBC News Україна. – Режим доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/news/2011/02/110215_stuxnet_virus_oh.

Definition of weapon noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary [Електронний ресурс] // Oxford Learner’s dictionaries – Режим доступу : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/weapon?q=weapon.

DOD Dictionary of Military and Associated Terms [Електронний ресурс] : as of January 2021 // Joint Chiefs of Staff. – Режим доступу : https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf.

National Cyber Security Strategy 2016-2021 [Електронний ресурс] // UK Government. – Режим доступу : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/567242/national_cyber_security_strategy_2016.pdf.

Perrone J. The Echelon spy network [Електронний ресурс] / J. Perrone // The Guardian. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2001/may/29/qanda.janeperrone.

Koch R. Weapons systems and cyber security – a challenging union / R. Koch, M. Golling // Proceedings of 2016 8th International Conference on Cyber Conflict: Cyber Power, 31 May – 03 June 2016, Tallinn, Estonia / NATO CCD COE Publications. – Tallinn, 2016. – P. 191– 203.

Про Національний координаційний центр кібербезпеки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 07 червня 2016 р. № 242/2016 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/242/2016#Text.

Computer Emergency Response Team of Ukraine [Електронний ресурс] // CERT-UA. – Режим доступу : https://cert.gov.ua/about-us.

Перший етап реформування Збройних Сил суттєво наблизив їх до набуття взаємосумісності з НАТО, - Андрій Таран [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/news/pershij-etap-reformuvannya-zbrojnih-sil-suttyevo-nabliziv-yih-do-nabuttya-vzayemosumisnosti-z-nato-andrij-taran.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-ХІІ // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Глава держави провів засідання РНБО, на якому застосовано санкції до злодіїв у законі та доручено провести аудит державних земель у Конча-Заспі та Пущі-Водиці [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proviv-zasidannya-rnbo-na-yakomu-zastosovano-68465.

Голопатюк Л. Адаптація до загроз / Л. Голопатюк, І. Пилипчук // Україна до НАТО. – 2019. – № 1 (1). – С. 16-19.

Програма розширених можливостей НАТО для України: у Міноборони назвали всі переваги (УНН) [Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт Міністерства оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2020/07/24/programa-rozshirenih-mozhlivostej-nato-dlya-ukraini-u-minoboroni-nazvali-vsi-perevagi-(unn).

Ольга Стефанішина: Україна прагне долучитися до аналітичного процесу NATO reflection process для формування Стратегічної концепції НАТО-2030 [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-ukrayina-pragne-doluchitisya-do-analitichnogo-procesu-nato-reflection-process-dlya-formuvannya-strategichnoyi-koncepciyi-nato-2030.

Опубліковано

2021-08-18

Номер

Розділ

Розвиток теорії і методології