Оцінка впливу загострення воєнно-політичної обстановки на виникнення кризової ситуації: методичний аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-61-65

Ключові слова:

безпека держави, воєнно-політична обстановка, кризова ситуація, метод таксономії, експертне оцінювання

Анотація

Для забезпечення воєнної безпеки держави передусім необхідно здійснювати прогнозування розвитку воєнно-політичної обстановки задля своєчасного вжиття заходів з метою запобігання переростанню її в кризову ситуацію. У статті запропоновано методику оцінювання впливу загострення воєнно-політичної обстановки на виникнення кризової ситуації на підставі експертного прогнозування змінювання показників, що характеризують розвиток воєнно-політичної обстановки, за часом. Порядок застосування методики показаний на прикладі оцінювання впливу загострення воєнно-політичної обстановки на виникнення кризової ситуації з використанням методу таксономії.

Біографії авторів

О. М. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

С. В. Поліщук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент кафедри радіотехнічних та спеціальних військ, полковник

В. В. Коваль, Генеральний штаб Збройних Сил України

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, начальник Воєнно-наукового управління, полковник

І. О. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Омельченко Ю. И. Методологический аспект оценки кризисных ситуаций / Ю. И. Омельченко, В. А. Милешкевич // Военная мысль. – 1998. – № 3. – С. 56–60.

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення / В. Ю. Богданович. – К. : Дельта, 2002. – 322 с.

Саати Т. Аналитическое планирование: организация систем / Т. Саати, К. Кернс ; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – Харків : Фоліо, 2017. – 496 с.

Бочарніков В. П. Системні воєнно-політичні риси сучасного конфлікту на території України : монографія / В. П. Бочарніков, С. В. Свєшніков, Р. І. Тимошенко. – Харків : ХНУПС, 2019. – 206 с.

Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) : монографія / В. П. Городнов, М. М. Литвин, Д. В. Іщенко, В. А. Кириленко. – Хмельницький : вид-во НА ДПС України, 2009. – 473 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономическом моделировании / В. Плюта ; пер. с польск. В. В. Иванова. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 176 с.

Денисов А. А. Теория больших систем управления : учебн. пособие для студентов вузов / А. А. Денисов, Д. Н. Колесников. – Л. : Энергоиздат, 1982. – 288 с.

Бешелев С. Д. Экспертные оценки / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Наука, 1973. – 160 с.

Опубліковано

2021-08-18

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект