Проблемні питання та перспективи розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Автор(и)

  • О. Л. Неїжпапа Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Ukraine
  • А. А. Тарасов Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Ukraine
  • С. В. Яким’як Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-16-3-36-40

Ключові слова:

гібридні дії, національна безпека на морі, принципи збройної боротьби на морі, військово-морські сили, стратегія виду збройних сил, морські операційні зони, розвиток родів сил (військ) військово-морських сил

Анотація

В умовах значного розширення обсягів гібридних дій Російської Федерації в Чорному та Азовському морях суттєво зросла важливість ефективного виконання завдань із забезпечення національної безпеки України та міжнародної безпеки в Азовсько-Чорноморському регіоні. У статті на підставі аналізу досвіду ведення бойової діяльності на морі в умовах триваючих гібридних дій визначені принципи сучасної збройної боротьби на морі, наведений перелік основних завдань Військово-Морських Сил Збройних Сил України в сучасних умовах, накреслені основні напрями й заходи розвитку родів сил і військ, зокрема надводних сил, морської авіації, берегових ракетно-артилерійських військ, морської піхоти, та визначений доцільний порядок нарощування спроможностей сил (військ) з урахуванням військової допомоги країн – партнерів України для забезпечення національної безпеки на морі, відсічі та стримування агресивних дій Росії з морських напрямків, забезпечення безпеки в Азовсько-Чорноморському регіоні.

Біографії авторів

О. Л. Неїжпапа, Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, контр-адмірал

А. А. Тарасов, Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

начальник штабу – заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, віце-адмірал

С. В. Яким’як, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри Військово-Морських Сил, капітан 1 рангу

Посилання

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. А. М. Сиротенка. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. – 176 с. – Режим доступу : https://nuou.org.ua/assets/monography/mono_gibr_viin.pdf.

Тарасов А. А. Захист національних інтересів на морі в умовах гібридних дій РФ, проблемні питання та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / А. А. Тарасов // Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України : матеріали міжнародного наукового форуму, 19-20 травня 2021 р., [м. Київ] / НУОУ ім. Івана Черняховського. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2021. – С. 24–28. – Режим доступу : https://nuou.org.ua/assets/documents/mor-strat-derzh.pdf.

Презентована «Стратегія Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035» [Електронний ресурс] : 29 листопада 2018 р. // Міністерство оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/news/2018/11/29/vijskovo-morski-sili-zbrojnih-sil-ukraini-prezentovana-strategiya-rozvitku.

Стратегія Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035 [Електронний ресурс] // Військово-Морські Сили Збройних Сил України. – Режим доступу : https://navy.mil.gov.ua/strategiya-vijskovo-morskyh-syl-zbrojnyh-syl-ukrayiny-2035.

Морська доктрина України на період до 2035 року [Електронний ресурс] : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307 : (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1108) // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-2018-п#n2.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 8 вересня 2021 р. № 459/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459/2021#Text.

The Project Gutenberg eBook, The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, by A. T. Mahan [Електронний ресурс] // Project Gutenberg. – Режим доступу : https://www.gutenberg.org/files/13529/13529-h/13529-h.htm.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України [Електронний ресурс] // Міністерство оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/ministry/sklad-zbrojnix-sil-ukraini/vijskovo-morski-sili.

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони