Методичні підходи до розроблення сценаріїв розвитку ситуацій у воєнній сфері

Автор(и)

  • П. В. Щипанський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0854-733X
  • О. М. Загорка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1131-0904
  • С. В. Поліщук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9050-6918
  • І. О. Загорка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0693-1434

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-16-3-47-51

Ключові слова:

сценарій, ситуація, методичний підхід, парне порівняння, метод таксономії

Анотація

Під час дослідження багатьох проблем у воєнній сфері використовуються сценарії розвитку ситуацій, від якості розроблення яких залежить успішність управлінських рішень. Сценарії дають змогу визначати взаємозв’язок між факторами (зовнішніми і внутрішніми), що впливають на розвиток ситуації, а також оцінювати можливі наслідки, що можуть виникнути під час розв’язання проблеми, що досліджується. У статті розглядаються загальний і часткові методичні підходи до розроблення сценаріїв розвитку ситуацій. Перший підхід є загальним для розроблення сценаріїв у процесі дослідженні будь-якої проблеми і є підставою для застосування другого (часткового) підходу під час дослідження конкретної проблеми. Застосування наведених методичних підходів показане на прикладі розроблення сценарію бойових дій угруповань військ сторін під час вироблення органом військового управління замислу оборонної операції.

Біографії авторів

П. В. Щипанський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, професор, заступник начальника університету з наукової роботи, генерал-майор

О. М. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

С. В. Поліщук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент кафедри радіотехнічних та спеціальних військ, полковник

І. О. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення / В. Ю. Богданович. – К. : Дельта, 2002. – 322 с.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України [Електронний ресурс] : затверджено Міністром оборони України 12 червня 2017 р. // Офіційний вебсайт Міністерства оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf.

Оцінювання спроможностей угруповань військ (сил) за функціональною групою «Застосування» / В. В. Биченков, А. А. Корецький, О. Г. Оксіюк, В. І. Вялкова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – Том 5, № 3 (95). – С. 33–44.

Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби : монографія / О. М. Загорка, А. К. Павліковський, А. А. Корецький та ін.; за заг. ред. І. С. Руснака. – К. : НУОУ ім. Івана Черняхівського, 2020. – 248 с.

Радвик Б. Военное планирование и анализ систем / Б. Радвик ; сокр. пер. с англ. В. Базарова, Л. Канунина, К. Трофимова ; под ред. А. М. Пархоменко. – М. : Воениздат, 1972. – 480 с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія / В. І. Ткаченко, Г. А. Дробаха, Є. Б. Смірнов та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. – Х. : ХУПС, 2008. – 545 с.

Бешелев С. Д. Экспертные оценки / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Наука, 1973. – 160 с.

Саати Т. Аналитическое планирование: организация систем / Т. Саати, К. Кернс ; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта ; пер. с польск. В. В. Иванова ; научн. ред В. М. Жуковский. – М. : Статистика, 1980. – 151 с.

Загорка О. М. Методичні положення прогнозування втрат сил протидіючих сторін у загальновійськовій операції (бою) [Електронний ресурс] / О. М. Загорка, С. В. Поліщук, І. О. Загорка // Наука і оборона. – 2020. – №1. – С. 52–57. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-52-57.

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект