Аналіз методологічної бази забезпечення впровадження гендерної рівності та формування гендерної компетентності в процесі підготовки фахівців сектору безпеки та оборони

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-16-3-52-56

Ключові слова:

методологічна база впровадження гендерної рівності в секторі безпеки та оборони, гендерна компетентність, гендерно-орієнтований підхід, цілі та шляхи реалізації гендерної політики в секторі безпеки та оборони

Анотація

Стаття присвячена аналізу методичних посібників з інтеграції гендерних підходів та формування гендерної компетентності в системі підготовки фахівців сектору безпеки та оборони. Розглянуто систему методологічних підходів до формування гендерної свідомості, подолання гендерних стереотипів та реалізації шляхів забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у секторі безпеки та оборони. Підкреслено важливість завдання, що стоїть перед викладачами закладів вищої військової освіти з формування гендерної компетентності в курсантів та курсанток для використання гендерного підходу під час виконання військово-професійних обов’язків. Запропоновано використовувати дидактику викладання гендерно орієнтованих тем чи курсів у складі суспільствознавчих та гуманітарних дисциплін, з використанням наскрізного тематичного взаємозв’язку по всіх дисциплінах. Зазначено важливість запровадження принципів гендерної рівності під час навчання у вищих військових навчальних закладах, які спрямовують процес саморозвитку та самопізнання сучасних особистостей, формують військових фахівців, здатних до активної соціальної взаємодії та відповідальності.

Біографії авторів

Ю. Г. Корнійчук, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

кандидат педагогічних наук, начальник кафедри суспільних наук, полковник

Н. П. Лазуріна, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук

І. М. Островська-Бугайчук, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри суспільних наук

Посилання

Korniichuk Yu. The Concept of Gender and Legislative Support of Gender Rights Protection at the Current Stage of the Armed Forces of Ukraine Development [Електронний ресурс] / Yu. Korniichuk, I. Ostrovska-Buhaichuk, N. Lazurina // Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems. – 2020. – № 15 (1). – P. 31–44. – Режим доступу : https://doi.org/10.37055/nsz/132716.

Методичні рекомендації з інтеграції ґендерних підходів в систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України / [Катерина Левченко (гол. ред. кол.), Олена Волобуєва, Алла В’яткіна, Світлана Ганаба та ін.,]. – Київ : ФОП Клименко Ю. Я., 2021. – 297 с.

Путівник гендерної інтеграції у Збройних Силах України. Формування гендерної компетентності військового професіонала [Електронний ресурс] / укладачі Вікторія Арнаутова, Володимир Лукічов, Тимофій Нікітюк ; Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ; Міністерство оборони України // OSCE public website. – Режим доступу : https://www.osce.org/files/f/documents/4/8/479044.pdf.

Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій. / наук. ред.-упоряд. С. П. Юдіна ; відп. ред. К. М. Левківський. – 2-е вид. – К. : Фоліант, 2005. – 351 с.

Грицай І. О. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика : монографія / І. О. Грицай. – К. : Хай-Тек Прес, 2018. – 560 с.

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

Оглядові статті