Розвиток системи військової освіти. Розроблення програмного документа Кабінету Міністрів України

Автор(и)

  • В. С. Артамощенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7734-4210

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-17-4-26-33

Ключові слова:

військова освіта, система військової освіти, концепція

Анотація

У статті наведено обґрунтування найменування, структури та змісту програмного документа Кабінету Міністрів України щодо розвитку системи військової освіти та підготовки військових кадрів сил оборони на основі принципів і стандартів НАТО. Визначено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджуватиметься Концепція розвитку системи військової освіти України.

Підкреслено, що підґрунтям концепції є метод оцінювання спільних спроможностей за складовими DOTMLPFI, критерії SMART і SWOT-аналіз. Формулювання причин виникнення проблеми, обґрунтування шляхів її розв’язання та оцінювання очікуваних результатів реалізації концепції структуровано за складовими DOTMLPFI.

Концепція призначена для формування єдиних поглядів державних органів сектору безпеки та оборони на процеси розвитку системи військової освіти на основі спроможностей та програмно-проєктного управління розвитком системи.

Біографія автора

В. С. Артамощенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, полковник

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 17 вересня 2021 р. № 473/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#n2.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 11 травня 2021 р. № 189/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Петренко А. Г. Щодо впровадження оборонного менеджменту та управління змінами в Міністерстві оборони України [Електронний ресурс] / А. Г. Петренко // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 3–8. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-03-08.

Про організацію виконання окремих заходів оборонної реформи на середньострокову перспективу [Електронний ресурс] : наказ Міністерства оборони України від 14 серпня 2020 р. № 283 // Міністерство оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nm_283.pdf.

Артамощенко В. С. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту [Електронний ресурс] / В. С. Артамощенко, О. Ю. Фаворська // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 40–44. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-40-44.

Про внесення змін до деяких Законів України щодо військової освіти та науки [Електронний ресурс] : проєкт Закону України від 9 червня 2021 р. № 5641 // Верховна Рада України. Законотворчість. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72182.

Про створення єдиної системи військової освіти [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410. // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-п#Text.

Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : монографія / М. І. Нещадим ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. : Київський університет, 2003. – 852 с.

Lowther A. Professional military education needs more creativity, not more history [Електронний ресурс] : May 28, 2020 / A. Lowther, B. Mitchell // War on the Rocks. Educating the Force. – Режим доступу : https://warontherocks.com/2020/05/professional-military-education-needs-more-creativity-not-more-history.

Полторак С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО [Електронний ресурс] / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018. – № 2. – С. 3–10. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-3-10.

Пунда Ю. В. Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України [Електронний ресурс] / Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 34–40. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-34-40.

Вітченко А. О. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін [Електронний ресурс] / А. О. Вітченко, В. І. Осьодло // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 44–50. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-44-50.

Рахманов В. Основні підходи до системи професійної військової освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. Рахманов // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України. – 2021. – № 1(43). – С. 279–288. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/279-288.

Вища військова освіта як цілісна система: концептуальні засади її розвитку та управління змінами [Електронний ресурс] / А. М. Зельницький, О. А. Заболотний, О. М. Васильєв, М. І. Паламар // Наука і оборона. – 2020. – № 3. – С. 46–55. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-12-3-46-55.

Artamoshchenko V. The concept of military education and training of defense forces: methodological aspect / V. Artamoshchenko // Current issues of military specialists training in the security and defence sector under conditions of hybrid threats / scientific editors B. Pacek, H. Pievtsov, A. Syrotenko. – Warsaw : Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, 2021, – P. 269–275.

Артамощенко В. С. Розвиток системи військової освіти на основі методу DOTMLPFI. Правовий аспект [Електронний ресурс] / В. С. Артамощенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 13–14. – С. 79–84. – Режим доступу : https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.13-14.79.

Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 березня 2021 р. № 121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2.

Про державні цільові програми [Електронний ресурс] : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1621-IV // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15#Text.

Концепція [Електронний ресурс] // Енциклопедія Сучасної України. – Режим доступу : https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3256.

Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF#Text.

Education and Individual Training Directive [Електронний ресурс] : Bi-Strategic Command Directive 075-007 : 10 September 2015 // Allied Command Transformation. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/ptecs/etd-075-007.pdf.

Артамощенко В. С. Методологічний аспект формування професійної кваліфікації офіцерів сил оборони на шляху впровадження нових рівнів військової освіти [Електронний ресурс] / В. С. Артамощенко // Наука і оборона. – 2021. – № 2. – С. 34–41. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-34-41.

Опубліковано

2022-02-24

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони