Реформування воєнної організації держави: трансформація завдань і функцій Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України

Автор(и)

  • В. Ф. Залужний Збройні Сили України, Ukraine
  • С. О. Шаптала Генеральний штаб Збройних Сил України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-17-4-4-12

Ключові слова:

Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, органи військового управління Збройних Сил України

Анотація

У статті розкрито основні результати аналізу трансформації завдань Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, розглянуто напрями вдосконалення законодавства з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва. Актуальність цього питання зумовлена необхідністю виконання завдань трансформації системи управління силами оборони та військового управління Збройних Сил України з урахуванням принципів, прийнятих у країнах – членах НАТО. Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України є ключовими елементами цієї системи, завдання, функції, відповідальність цих органів та їхніх посадових осіб за виконання покладених завдань потребують системного перегляду з огляду на необхідність чіткого розмежування, а також у зв’язку із запровадженням нової посади – Головнокомандувача Збройних Сил України.

Біографії авторів

В. Ф. Залужний, Збройні Сили України

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-лейтенант

С. О. Шаптала , Генеральний штаб Збройних Сил України

начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант

Посилання

Нечхаєв С. М. Органи вищого військового управління держави / С. М. Нечхаєв // Наука і оборона. – 1999. – № 1. – С. 23–27.

Шкідченко В. П. Роль Генерального штабу в загальній системі стратегічного керування / В. П. Шкідченко // Наука і оборона. – 1999. – № 3. – С. 7–12.

Нечхаєв С. М. Особливості організації управління обороною держави / С. М. Нечхаєв // Наука і оборона. – 2006. – № 3. – С. 9–11.

Нечхаєв С. М. Надзвичайний орган керування обороною держави / С. М. Нечхаєв // Наука і оборона. – 2007. – № 1. – С. 33–39.

Кириченко С. О. Система управління Збройних Сил України: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку / С. О. Кириченко // Наука і оборона. – 2007. – № 3. – С. 13–18.

Кузьмук О. І. Ролі і місце Генерального штабу Збройних Сил України у Воєнній організації держави: історичний аспект / О. І. Кузьмук // Наука і оборона. – 2013. – № 1. – С. 3–10.

Руснак І. С. Оборонна реформа України: здобутки і горизонти [Електронний ресурс] / І. С. Руснак, О. А. Меліхов // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 3–10. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-3-10.

Юрчина Ю. В. МО та ГШ ЗС України – непроста історія складних стосунків [Електронний ресурс] / Ю. В. Юрчина ; Центр воєнної політики та політики безпеки // Internet Archive Wayback Machine. – Режим доступу : https://web.archive.org/web/20100801053052/http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/obonoglyad/2465-2010-07-05-06-34-01.

Декларація Про державний суверенітет України [Електронний ресурс] : прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text.

Про проголошення незалежності України [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 р. № 1427-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text.

Про військові формування на Україні [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. № 1431-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1431-12#Text.

Про Концепцію оборони та будівництва Збройних Сил України [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 11 жовтня 1991 р. № 1659-XIІ // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1659-12#Text.

Про Збройні сили України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Питання Міністерства оборони [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. № 471 : у редакції від 15.08.1992 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-92-п/ed19920815#Text.

Про Положення про Міністерство оборони України [Електронний ресурс] : розпорядження Президента України від 17 грудня 1992 р. № 201/92-рп : у редакції від 17.12.1992 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201/92-рп/ed19921217#Text.

Питання Міністерства оборони України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1994 р. № 59 : у редакції від 05.02.1994 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-94-п/ed19940205#Text.

Про затвердження положень про Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 21 серпня 1997 р. № 888/97 : у редакції від 21.08.1997 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888/97/ed19970821#Text.

Про внесення змін до Закону України «Про Збройні Сили України» [Електронний ресурс] : Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2019-ІІІ // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-14/ed20001107#Text.

Про внесення змін до положень про Міністерство оборони України і Генеральний штаб Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Указ Президент України від 4 липня 2002 р. № 618/2002 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2002/ed20020704#Text.

Про Державну прикордонну службу України [Електронний ресурс] : Закон України від 3 квітня 2003 р. № 661-IV // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text.

Про Прикордонні війська України [Електронний ресурс] : Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1779-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1779-12#Text.

Про правові засади цивільного захисту [Електронний ресурс] : Закон України від 24 червня 2004 р. № 1859-IV // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1859-15#Text.

Про передачу залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування Міністерству транспорту України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27 січня 2003 р. № 46/2003 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/46/2003#Text.

Про державну спеціальну службу транспорту [Електронний ресурс] : Закон України від 05 лютого 2004 р. № 1449-IV // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1449-15#Text.

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України [Електронний ресурс] : Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3475-IV // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15#Text.

Біла книга – 2011. Збройні Сили України / Міністерство оборони України. – К. : МО України, 2012. – 84 с.

Про внесення змін до Конституції України [Електронний ресурс] : Закон України від 8 грудня 2004 р. № 4444 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15#Text.

Про затвердження Положення про Міністерство оборони України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1080 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1080-2006-п#Text.

Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 406/2011 : у редакції від 06.04.2011 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/406/2011/ed20110406#Text.

Про затвердження Положення про Міністерство оборони України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 : у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 730 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-п#Text.

Біла книга – 2014. Збройні Сили України / Міністерство оборони України. – К. : МО України, 2015. – 85 с.

Про внесення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом [Електронний ресурс] : Закон України від 5 червня 2014 р. № 1313-VII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313-18#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 6 червня 2016 р. № 240/2016 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#Text.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Питання Головнокомандувача Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27 березня 2020 р. № 123/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/2020#Text.

Опубліковано

2022-02-24

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони