Удосконалення інфраструктури відкритих ключів Збройних Сил України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-19-2-51-55

Ключові слова:

інфраструктура відкритих ключів, електронні довірчі послуги, секретний електронний документ

Анотація

У статті проведено аналіз інфраструктури відкритих ключів Збройних Сил України та національної системи електронних довірчих послуг України. За результатами аналізу визначене актуальне науково-практичне завдання щодо розробки технології надання електронних довірчих послуг в інформаційно-комунікаційних системах Збройних Сил України, де обробляється інформація, що містить державну таємницю. Обґрунтовані додаткові вимоги до інфраструктури відкритих ключів ЗСУ щодо захисту інформації під час обміну секретними електронними документами користувачами інформаційно-комунікаційних систем ЗСУ різного рівня секретності. Розроблено типову структуру програмно-технічного комплексу системи обігу секретних електронних документів ЗСУ, в якій введені нові апаратно-програмні рішення для організації обміну секретними електронними документами між користувачам інформаційно-комунікаційних систем ЗСУ різного рівня секретності. Наведена інфраструктура відкритих ключів ЗСУ забезпечить роботу військовослужбовцям та працівникам ЗСУ, які мають сертифікат відкритого ключа, з будь-якого робочого місця в інформаційно-комунікаційних системах ЗСУ різного рівня секретності згідно з політикою безпеки інформації у відповідній інформаційно-комунікаційній системі ЗСУ.

Біографії авторів

О. С. Бойченко, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу охорони державної таємниці та захисту інформації

В. В. Умінський, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника кафедри охорони державної таємниці та захисту інформації

Б. В. Кримець, Генеральний штаб Збройних Сил України

головний спеціаліст відділу Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації

Посилання

Про електронні довірчі послуги [Електронний ресурс] : Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2155-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.

Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 749 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2018-п#Text.

Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 992 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2018-п#Text.

Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 193 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2020-п#Text.

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг “Центр сертифікації ключів Збройних Сил України” для Міністерства оборони України та Збройних Сил України [Електронний ресурс] // КНЕДП “Центр сертифікації ключів Збройних Сил України”. – Режим доступу : https://ca.mil.gov.ua/main.

Довірчий список [Електронний ресурс] // Центральний засвідчувальний орган. Міністерство цифрової трансформації України. – Режим доступу : https://www.czo.gov.ua/trustedlist.

Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 180 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-98-п#Text.

Науково-дослідна робота, шифр “Фундамент” : звіт про НДР (остаточний) / Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова ; кер. О. Бойченко. – Житомир, 2019. – 119 с.

Науково-дослідна робота, шифр “Фундамент-ТТЗ” : звіт про НДР (остаточний) / Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова ; кер. О. Бойченко. – Житомир, 2020. – 103 с.

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Науково-технічна інформація