Щодо місця й ролі мобілізаційного плану національної економіки в системі документів плану оборони держави

Автор(и)

  • П. Б. Волотівський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • Р. В. Ельяшевський Міністерство оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-19-2-13-20

Ключові слова:

мобілізаційне планування національної економіки, напрями мобілізаційного планування національної економіки

Анотація

Нині після багатомісячної широкомасштабної нічим не спровокованої, безглуздої війни Російської Федерації проти України Кабінету Міністрів України доцільно провести аналіз недоліків та упущень в плануванні оборони держави, в мобілізаційній підготовці національної економіки, а також у стані її мобілізаційної готовності в передвоєнний період. Адже ці недоліки та упущення проявились уже в перші дні відбиття агресії РФ проти України.

Результати аналізу структури та змісту плану оборони України, стану мобілізаційної готовності національної економіки України та її ролі й місця в забезпеченні сил оборони для відбиття широкомасштабної агресії РФ, що розпочалася 24 лютого 2022 р., проблемні питання, що виникли в процесі мобілізації мають бути узагальнені та враховані під час подальшого планування у сфері оборони (розробка плану оборони держави, мобілізаційного плану Збройних Сил України, мобілізаційних планів національної економіки та її галузей, мобілізаційних планів виробництва зброї та військової техніки в післявоєнний період, інших планів), а також під час розробки нової структури органів воєнно-економічної мобілізації (їх реорганізації).

У післявоєнний період необхідно в обов’язковому порядку підтримувати постійну готовність до негайного мобілізаційного розгортання Збройних Сил України, інших складових сил оборони та національного господарства. Це завдання має розглядатись як завдання першорядної державної ваги і, природно, вимагає відповідного вдосконалення організації управління мобілізаційною підготовкою національної економіки, науково-методичного забезпечення мобілізаційного планування в цій сфері.

Біографії авторів

П. Б. Волотівський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Р. В. Ельяшевський, Міністерство оборони України

головний спеціаліст Мобілізаційного відділу

Посилання

Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Стратегія воєнної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 25 березня 2021 р. № 121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text.

Про структуру плану оборони України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 3 березня 2020 р. № 61/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61/2020#Text.

Горовенко В. План оборони України: у зоні особливої уваги [Електронний ресурс] / В. Горовенко // Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. – Режим доступу : https://cacds.org.ua/?p=8121.

Тютюнник В. План оборони України: проблеми та рекомендації щодо визначення структури цього нового документа / В. Тютюнник, М. Лобко // Виклики та ризики. Безпековий огляд ЦДАКР. – 2019. – № 19 (130). – С. 10–21.

Актуальні проблеми планування оборони України: комплексний підхід [Електронний ресурс] / А. М. Сиротенко, П. В. Щипанський, А. К. Павліковський, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 3–12. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-3-12.

Волотівський П. Б. Мобілізаційна підготовка та мобілізація – важливі складові організації оборони України [Електронний ресурс] / П. Б. Волотівський // Наука і оборона. – 2019. – № 4. – С. 13–19. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-13-19.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію [Електронний ресурс] : Закон України від 21 жовтня 1993 р. № 3543-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text.

Про правовий режим воєнного стану [Електронний ресурс] : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про правовий режим надзвичайного стану [Електронний ресурс] : Закон України від 16 березня 2000 р. № 1550-III // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text.

Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період [Електронний ресурс] : Закон України від 20 жовтня 1998 р. № 194-XIV // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/194-14#Text.

Про державний матеріальний резерв [Електронний ресурс] : Закон України від 24 січня 1997 р. № 51/97-ВР // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-вр#Text.

Про критичну інфраструктуру [Електронний ресурс] : Закон України від 16 листопада 2021 р. // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text.

Про затвердження Порядку визначення показників розрахованих потреб (за основною номенклатурою озброєння та військової техніки, боєприпасів та матеріально-технічних засобів, об’єктів інфраструктури тощо) за визначеними варіантами відповідного сценарію застосування сил оборони : наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 19 грудня 2020 р. № 141.

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони