Перспективи використання гібридних м’яких бронеелементів для виготовлення індивідуальних засобів бронезахисту військовослужбовців Збройних Сил України

Автор(и)

  • В. В. Саковець Національний університет оборони України, Ukraine
  • А. А. Ревуцький Національний університет оборони України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-20-3-4-47-52

Ключові слова:

ткані параарамідні матеріали, неткані параарамідні матеріали, комбінація шарів, тактико-технічні характеристики, балістична стійкість, заперешкодна деформація

Анотація

Метою проведеного дослідження є аналіз перспектив використання гібридних м’яких бронеелементів, виготовлених шляхом комбінації шарів тканих і нетканих параарамідних матеріалів, для виготовлення індивідуальних засобів бронезахисту військовослужбовців Збройних Сил України. Практична значущість дослідження полягає у відпрацюванні практичних рекомендацій за варіантами комбінації шарів тканих і нетканих параарамідних матеріалів, що дало би змогу здешевити виробництво м’яких бронеелементів, зменшити кількість сировини, яка використовується для їхнього виготовлення, а також зменшити їхні вагові характеристики за збереження характеристик балістичної стійкості. Результатом дослідження є відпрацювання практичних пропозицій для використання національними виробниками засобів індивідуального захисту для розгортання дослідного виробництва гібридних м’яких бронеелементів з покращеними експлуатаційними і тактико-технічними характеристиками.

Біографії авторів

В. В. Саковець, Національний університет оборони України

ад’юнкт науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, полковник

А. А. Ревуцький, Національний університет оборони України

старший науковий співробітник науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації персональних броньованих засобів захисту, підполковник

Посилання

Body Armor Plates Market Size, Share & Trends Analysis Report By Level, By Application (Defense, Law Enforcement Protection, Civilians), By Material (Steel, Aramid, Composite Ceramic), By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027 [Електронний ресурс] // Grand View Research. – Режим доступу : https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/body-armor-plates-market.

Aramid Fiber Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Para-, Meta-Aramid), By Application (Security & Protection, Optical Fibers, Aerospace), By Region (APAC, North America), And Segment Forecasts, 2022 – 2030 [Електронний ресурс] // Grand View Research. – Режим доступу : http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/aramid-fiber-market.

Ballistic materials handbook [Електронний ресурс] // Teijin Aramid. – Режим доступу : https://www.teijinaramid.com/wp-content/uploads/2018/10/Teijin-Aramid-Ballistic-handbook.pdf.

What is AkiroUD? [Електронний ресурс] // AkiroProtech. – Режим доступу : https://www.akiroprotech.com/index.php/markets/body-armor.

Aramid XP™ [Електронний ресурс] // BHP Armor. – Режим доступу : https://bhparmor.com/aramid-xp.

UD Aramid [Електронний ресурс] // FMS. – Режим доступу : https://www.fms.co.il/ud-technology/ud-aramid.

Lightweight Ballistic Composites. Military and Law-Enforcement Applications / Ed. by A. Bhatnagar. – 2nd ed. – [Duxford] : Woodhead Publishing, 2016. – xxii, 459 p. – (Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering ; Number 71).

Effect of structural hybridization on ballistic performance of aramid fabrics [Електронний ресурс] / M. Karahan, N. Karahan, M. Ali Nasir, and Y. Nawab. – Journal of Thermoplastic Composite Materials. – 2019. – Volume 32, Issue 6. – С. 795–814. – Режим доступу : https://doi.org/10.1177/0892705718780197.

Ballistic Resistance of Body Armor : NIJ Standard-0101.06 [Електронний ресурс] / National Institute of Standards and Technology. – [Gaithersburg, MD] : NIST, 2008. – xii, 75 p. – Режим доступу : https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/223054.pdf.

Речове забезпечення. Військові бронежилети. Загальні технічні вимоги та методи випробувань балістичної стійкості : ВСТ 01.301.010 – 2021 (02) / Центральний НДІ озброєння та військ. техніки ЗС України. – К. : ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2021. – 39 с.

Procedures for the evaluation and classification of personal armour – Bullet and fragmentation threats : AEP-2920 / Nato Standardization Office. – Edition A Ver. 2. – Brussels : NSO, 2016. – 108 p.

Dippolito M. M. Real scale simulation of ballistic test for soft armor [Електронний ресурс] : a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy / Mario Michael Dippolito ; Kansas State University, College of Engineering. – Manhattan, KS, 2017. – xv, 118 p. – Режим доступу : http://hdl.handle.net/2097/36199.

Yang Y. Influence of material selection on hybrid design of soft body armour [Електронний ресурс] / Y. Yang, X. Chen // Proceedings of the 8th world conference on 3D fabrics and their applications, 28–29 March 2018, Manchester / University of Manchester. – Режим доступу : https://pure.manchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/67687311/Yanfei_Yang.pdf.

Chu Y. Surface Modification to Aramid and UHMWPE Fabrics to Increase Inter-Yarn Friction for Improved Ballistic Performance [Електронний ресурс] : a thesis submitted to the University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Engineering and Physical Sciences / Yanyan Chu ; University of Manchester, School of Materials. – Manchester, 2015. – 247 p. – Режим доступу : https://research.manchester.ac.uk/en/studentTheses/surface-modification-to-aramid-and-uhmwpe-fabrics-to-increase-int.

Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Методи контролювання захисних властивостей : ДСТУ 8788:2018 / Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. – К. : УкрНДНЦ, 2018. – 22 с.

Визначення класу захисту та процедура оцінювання індивідуальних засобів бронезахисту. Протикульний та протиосколковий захист (STANAG 2920 (Ed. 3) / AEP-2920 (Ed. A), CLASSIFICATION OF PERSONAL ARMOUR. PROCEDURES FOR THE EVALUATION AND CLASSIFICATION OF PERSONAL ARMOUR. BULLET AND FRAGMENTATION THREATS, IDT) : ВСТ 01.301.003 – 2020 (02) / Головне упр. розвитку та супроводження матер. забезп. ЗС України. – К. : ГУРСМЗ ЗСУ, 2020. – 117 с.

Опубліковано

2023-05-05

Номер

Розділ

Результати емпіричних досліджень