Пропозиції щодо технічних обрисів перспективних безпілотних авіаційних комплексів, призначених для дій на морі

Автор(и)

  • С. В. Самойленко Державний науково-дослідний інститут авіації, Ukraine
  • П. Б. Волотівський Державний науково-дослідний інститут авіації, Ukraine
  • С. О. Богославець Державний науково-дослідний інститут авіації, Ukraine
  • П. М. Стешенко Державний науково-дослідний інститут авіації, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-20-3-4-28-36

Ключові слова:

завдання Військово-Морських Сил Збройних Сил України, безпілотний авіаційний комплекс, технічний обрис

Анотація

Військові безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) відіграють дедалі важливішу роль у вирішенні широкого кола завдань на суші та на морі як у мирний, так і у воєнний час. З огляду на цілі, пріоритети й завдання, визначені Стратегією воєнної безпеки України щодо реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, питання оснащення Військово-Морських Сил Збройних Сил України новими перспективними зразками морської авіації, зокрема БпАК, стає актуальним та невідкладним. У статті розглядається питання можливості посилення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Чорноморській морській зоні за рахунок застосування в бойових діях (БпАК), робиться стислий огляд завдань, що вирішуються за допомогою БпАК, та вплив завдань на технічні обриси безпілотних авіаційних комплексів різних класів.

Біографії авторів

С. В. Самойленко, Державний науково-дослідний інститут авіації

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу розвитку та модернізації безпілотних авіаційних комплексів

П. Б. Волотівський, Державний науково-дослідний інститут авіації

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу розвитку та модернізації безпілотних авіаційних комплексів

С. О. Богославець, Державний науково-дослідний інститут авіації

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу розвитку та модернізації безпілотних авіаційних комплексів

П. М. Стешенко, Державний науково-дослідний інститут авіації

кандидат технічних наук, старший дослідник, начальник науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління та цільового спорядження безпілотних літальних апаратів

Посилання

Стратегія воєнної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 25 березня 2021 р. № 121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show//121/2021#Text/.

Стратегія Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035 [Електронний ресурс] // Військово-Морські Сили Збройних Сил України. – Режим доступу : https://navy.mil.gov.ua/strategiya-vijskovo-morskyh-syl-zbrojnyh-syl-ukrayiny-2035.

Морська доктрина України на період до 2035 року [Електронний ресурс] : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307 : у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1108 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-2018-п#n2.

Неїжпапа О. Л. Проблемні питання та перспективи розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України [Електронний ресурс] / О. Л. Неїжпапа, А. А. Тарасов, С. В. Яким’як // Наука і оборона. – 2021. – № 3. – С. 36–40. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-16-3-36-40.

Горбулін В. П. Щодо захисту морського узбережжя України [Електронний ресурс] / В. П. Горбулін // Вісник НАН України. – 2020. – № 9. – С. 30–40. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/172905.

Гордійчук В. В. Обґрунтування пропозицій до концепції розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України з урахуванням досвіду морських операцій ЄС і НАТО [Електронний ресурс] / В. В. Гордійчук, А. С. Поспєлов, П. В. Поздняков // Наука і оборона. – 2018. – № 3. – С. 24–29. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-4-3-24-29.

Волотівський П. Б. Воєнно-економічні аспекти бойових дій в прилеглих до чорноморського узбережжя України районах моря [Електронний ресурс] / П. Б. Волотівський, О. В. Левчук, В. М. Хвостіченко // Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2019. – № 2(66). – С. 120–126. – Режим доступу: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/120-126.

Савельєв А. С. Шляхи підвищення ефективності розвідувального забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України за рахунок розвитку озброєння та військової техніки [Електронний ресурс] / А. С. Савельєв, М. В. Адаменко, С. Л. Мордвинов // Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України : матеріали міжнародного наукового форуму, 19-20 травня 2021 р., м. Київ / Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2021. – С. 125–130. – Режим доступу : https://nuou.org.ua/assets/documents/mor-strat-derzh.pdf.

Про затвердження Правил виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства оборони України від 8 грудня 2016 р. № 661 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0031-17#Text.

Беспилотные летательные аппараты. Обоснование и расчет основных параметров и характеристик / М. М. Митрахович, В. И. Силков, А. В. Самков, В. Б. Семенов ; под общ. ред. В. И. Силкова. – К. : [ЦНИИ ВВТ ВС Украины], 2016. – 268 с.

Military Unmanned Systems : Handbook : Issue 29 / Shephard Media. – [London] : Shephard Press, 2021. – 392 p.

Кабаненко І. В. Зміст та послідовність етапів створення нових зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України / І. В. Кабаненко, П. Б. Волотівський // Наука і оборона. – 2010. – № 4. – С. 41–47.

Киризюк О. М. Про вплив завдань Військово-Морських Сил на їх обрис / О. М. Киризюк, П. Б. Волотівський // Наука і оборона. – 2006. – № 4. – С. 52–57.

Опубліковано

2023-05-05

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони