Методологічні аспекти формування стратегії розвитку вищого військового навчального закладу

Автор(и)

  • М. В. Коваль Національний університет оборони України, Ukraine
  • Ю. В. Пунда Національний університет оборони України, Ukraine
  • В. С. Артамощенко Національний університет оборони України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-20-3-4-37-46

Ключові слова:

військова освіта, вищий військовий навчальний заклад, стратегія

Анотація

У статті наведено методологічний підхід до формування стратегії розвитку вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) за процесами стратегічного управління. Під час стратегічного аналізу вивчають макрооточення, безпосереднє оточення, внутрішнє середовище та формулюють місію та візію ВВНЗ. Акцентовано увагу, що напрями розвитку ВВНЗ визначають за співставленням місії, візії та наявних спроможностей. Запропоновано оцінювати спроможності ВВНЗ за складовими DOTMLPFI.

Процеси стратегічного управління ВВНЗ проілюстровані у статті на прикладі розроблення проєкту документа «Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої діяльності Національного університету оборони України на період 2023–2027 років».

Біографії авторів

М. В. Коваль, Національний університет оборони України

доктор військових наук, начальник Національного університету оборони України, генерал-полковник

Ю. В. Пунда, Національний університет оборони України

доктор військових наук, старший науковий співробітник, начальник навчально-наукового центру підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів, полковник

В. С. Артамощенко, Національний університет оборони України

кандидат військових наук, доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, полковник

Посилання

Професійна військова освіта в Україні у сучасному безпековому середовищі : монографія. / І. Руснак, В. Мірненко, В. Оліферук та ін. ; за заг. ред. Д. Вітера та В. Телелима. – К. : НУОУ, 2021. – 277 с.

Концепція трансформації системи військової освіти [Електронний ресурс] : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410 : у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1490 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-п#Text.

Пунда Ю. В. Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України [Електронний ресурс] / Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 34–40. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-34-40.

Gamble J. Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage / J. Gamble, A. Thompson Jr, M. Peteraf. – New York : McGraw-Hill Education, 2012. – 560 p.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Методичні рекомендації щодо складання стратегічних планів підприємствами державного сектору [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=3e1db9ca-68ce-4064-a3a7-d45d5a61d621

Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, К. Ф. А. Фокс ; пер. з англ. М. Лилик, І. Василенко. – К. : Хімджест, 2011. – 580 с.

Холод Б. І. Методика вибору та обґрунтування стратегії розвитку вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Б. І. Холод, О. В. Дашевська // Академічний огляд. – 2011. – № 2(35). – С. 5–11. – Режим доступу : https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2011/2/1.pdf.

Вербовська Л. С. Використання методики SWOT-аналізу при розробці стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти [Електронний ресурс] / Л. С. Вербовська, Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2019. – № 1(19). – С. 142–154. – Режим доступу : https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-1(19)-142-154.

Савченко М. В. Стратегія розвитку потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу [Електронний ресурс] / М. В. Савченко, О. Ю. Боєнко // Економіка i організація управління. – 2020. – № 4(40). – С. 239–248. – Режим доступу : https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.22.

Благун І. І. Аналіз специфіки маркетингової стратегії розвитку сучасного закладу вищої освіти / І. І. Благун, М. І. Ус // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2021. – № 1. – С. 83–89.

Бойчук П. М. Національний досвід розроблення стратегій розвитку закладів вищої освіти в Україні: case study [Електронний ресурс] / П. М. Бойчук, О. Л. Фаст // Академічні студії. Серія «Педагогіка». – 2021. – № 1. – С. 3–16. – Режим доступу : https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.1.1.

Нагорняк Т. Л. Розвиток потенціалу закладу вищої освіти в системі управлінських практик [Електронний ресурс] / Т. Л. Нагорняк // Економіка і організація управління. – 2020. – № 4(40). – С. 187–197. – Режим доступу : https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.18

Bertalanffy L. von. General systems theory. Foundations, Development, Applications / L. von Bertalanffy. – New York : George Braziller, 1969. – xvi, 289 p.

Почепцов Г. Г. Стратегический анализ. Стратегический анализ для политики, бизнеса и военного дела / Г. Г. Почепцов. – К. : Дзвін, 2004. – 333 с.

Grant R. M. Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases / R. M. Grant. – 7th ed. – Hoboken, NJ : Wiley, 2010. – xvi, 926 p.

Defense Governance and Management: Improving the Defense Management Capabilities of Foreign Defense Institutions : a Guide to Capability-Based Planning (CBP) [Електронний ресурс] / A. C. Taliaferro, L. M. Gonzalez, M. Tillman and others; Institute for Defense Analyses // Defense Technical Information Center. – Режим доступу : https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1122378.pdf.

Артамощенко В. С. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту [Електронний ресурс] / В. С. Артамощенко, О. Ю. Фаворська // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 40–44. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-40-44.

Heldman K. PMP Project Management Professional Exam Study Guide : 2021 Exam Update / K. Heldman. – 10th ed. – Indianapolis : Sybex, 2020. – 912 p.

Hunsaker P. The New Art of Managing People: Person-to-Person Skills, Guidelines, and Techniques Every Manager Needs to Guide, Direct, and Motivate the Team / P. Hunsaker, T. Alessandra. – New York : Free Press, 2008. – viii, 360 p.

Райзберг Б. А. Программно-целевое планирование и управление : учебник / Б. А. Райзберг, А. Г. Лобко. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 428 с.

Education and Individual Training Directive [Електронний ресурс] : Bi-Strategic Command Directive 075-007 : 10 September 2015 // Allied Command Transformation. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/ptecs/etd-075-007.pdf.

Опубліковано

2023-05-05

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони