Застосування нечітко-множинного підходу до оцінювання ризику ескалації воєнно-політичної обстановки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-20-3-4-53-57

Ключові слова:

воєнно-політична обстановка, ризик ескалації, нечітко-множинний підхід

Анотація

Оцінювання ризику ескалації воєнно-політичної обстановки (ВПО) є найважливішим завданням органів державного і воєнного управління, за результатами якого мають упроваджуватися заходи щодо деескалації ВПО або протидії можливій агресії. У статті викладено методику оцінювання ризику ескалації ВПО, наведено ієрархічну модель ризику ескалації ВПО. Оцінювання ризику здійснюється в умовах невизначеності чинників, які спричиняють загострення між державами в політичній, економічній, воєнній та інформаційній сферах. Для оцінювання елементів ризику за чинниками використовується нечітко-множинний підхід.

Біографії авторів

В. В. Коваль, Генеральний штаб Збройних Сил України

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-майор

П. В. Щипанський, Національний університет оборони України

кандидат військових наук, професор, заступник начальника університету з наукової роботи, генерал-майор

А. К. Павліковський, Національний університет оборони України

кандидат військових наук, доцент, начальник центру воєнно-стратегічних досліджень, полковник

О. М. Загорка, Національний університет оборони України

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Богданович В. Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України: теорія і практика : монографія / В. Ю. Богданович, М. Ф. Єжеєв, І. Ю. Свида. – Львів : ЛІСВ, 2008. – 300 с.

Саати Т. Аналитическое планирование: организация систем / Т. Саати, К. Кернс ; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Косевцов В. О. Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз / В. О. Косевцов ; ЦМБСС. – К. : Сатсанга, 2000. – 80 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 176 с.

Бочарников В. П. Системні воєнно-політичні риси сучасного конфлікту на території України : монографія / В. П. Бочарников, С. В. Свєшніков, Р. І. Тимошенко. – Харків : ХНУПС, 2019. – 206 с.

Статюха Г. О. Оцінка складеного екологічного ризику технологічного виробництва із застосуванням теорії нечітких множин та методу аналізу ієрархій / Г. О. Статюха, Ю. О. Безносик, Л. М. Бугаєва, Р. Ріахі // Інтелектуальний аналіз інформації (ІАІ–2006) : зб. праць VI міжнар. конф., 16–19 травня 2006 р., м. Київ / НТУУ «КПІ». – К. : Просвіта, 2006. – С. 272–281.

Герасимов Б. М. Системы поддержки принятия решений: проектирование, применение, оценка эффективности : монография / Б. М. Герасимов, М. М. Дивизинюк, И. Ю. Субач. – Севастополь : НИЦ ВС Украины «Государственный океанариум», 2004. – 320 с.

Свешников С. В. Основы нечеткой технологии и примеры решения аналитических задач в государстве и бизнесе / С. В. Свешников, В. П. Бочарников. – М. : ДМК Пресс, 2014. – 408 с.

Опубліковано

2023-05-05

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект