Table-Top Exercises: дизайн та особливості організації колективних навчань дискусійного типу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-20-3-4-58-64

Ключові слова:

навчання персоналу, настільні ігри, сценарій навчань, кризове реагування, механізми взаємодії

Анотація

У статті визначаються місце та роль настільної гри (Table-Тop Exercise) у циклі підготовки персоналу сектору безпеки та оборони до впровадження нових управлінських рішень і виявлення недоліків чинного законодавства за умов зміни безпекового середовища. Аналізуються основні проблеми та особливості організації настільних ігор, пропонується методологія визначення мети, цілей проведення навчань, даються практичні рекомендації щодо підбору учасників та порядку проведення навчань і досягнення очікуваних результатів.

Біографія автора

О. М. Суходоля, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор наук з державного управління, професор, завідувач відділу критичної інфраструктури, енергетичної та екологічної безпеки центру безпекових досліджень

Посилання

Тюрін В. В. Методика проведення багатонаціональних командно-штабних навчань за процедурами НАТО [Електронний ресурс] / В. В. Тюрін, А. Г. Салій, С. М. Коротін // Наука і оборона. – 2019. – № 4. – С. 38–43. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-38-43.

Education and Individual Training Directive [Електронний ресурс] : Bi-Strategic Command Directive 075-007 : 10 September 2015 // Allied Command Transformation. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/ptecs/etd-075-007.pdf.

Задубінний А. Головнокомандувач ЗС України розповів про сценарій масштабних навчань «Об’єднані зусилля – 2021» [Електронний ресурс] / А. Задубінний // АрміяInform. – Режим доступу : https://armyinform.com.ua/2021/09/10/golovnokomanduvach-zs-ukrayiny-povidomyv-pro-sczenarij-masshtabnyh-navchan-obyednani-zusyllya-2021/.

У Генеральному штабі підбили підсумки стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2021» [Електронний ресурс] // АрміяInform. – Режим доступу : https://armyinform.com.ua/2021/10/07/u-generalnomu-shtabi-pidbyly-pidsumky-strategichnogo-komandno-shtabnogo-navchannya-obyednani-zusyllya-2021/.

У Збройних Силах України розпочато командно-штабні навчання “ЗАМЕТІЛЬ-2022” щодо управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій [Електронний ресурс] // Офіційна сторінка Генерального штабу ЗС України у Facebook. – Режим доступу : https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/246990230947396.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань [Електронний ресурс] : наказ ДСНС України від 29 січня 2014 р. № 44 : у редакції наказу ДСНС України від 18 травня 2017 р. № 273. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0044388-14#Text.

На Херсонщині СБУ провела антитерористичні навчання на об’єктах критичної інфраструктури [Електронний ресурс] // Служба безпеки України. – Режим доступу : https://ssu.gov.ua/na-khersonshchyni-sbu-provela-antyterorystychni-navchannia-na-obiektakh-krytychnoi-infrastruktury.

Exercises [Електронний ресурс] // FEMA. – Режим доступу : https://www.fema.gov/emergency-planning-exercises.

Homeland Security Exercise and Evaluation Program (HSEEP) [Електронний ресурс] : January 2020 / U.S. Department of Homeland Security // FEMA. – Режим доступу : https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-04/Homeland-Security-Exercise-and-Evaluation-Program-Doctrine-2020-Revision-2-2-25.pdf .

Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України : аналіт. доп. / [Д. Г. Бобро, С. П. Іванюта, С. І. Кондратов, О. М. Суходоля ; за заг. ред. О. М. Суходолі]. – К. : НІСД, 2019. – 224 с.

Sukhodolia O. Training as a Tool of Fostering a CIP Concept Implementation: Results of a Table Top Exercise on Critical Energy Infrastructure Resilience [Електронний ресурс] / O. Sukhodolia // Information & Security: An International Journal. – 2018. – Volume 40, Issue 2. – Р. 120–128. – Режим доступу : https://doi.org/10.11610/isij.4009.

Collective Training and Exercise Directive [Електронний ресурс] : Bi-Strategic Command Directive 075-003 : 2 October 2013 // Allied Command Transformation. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf.

CISA Tabletop Exercise Package [Електронний ресурс] : Exercise Planner Handbook / U.S. Department of Homeland Security, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency // CISA. – Режим доступу : https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/2 - CTEP Exercise Planner Handbook (2020) FINAL_508.pdf.

Guide to Test, Training, and Exercise Programs for IT Plans and Capabilities [Електронний ресурс] : Recommendations of the National Institute of Standards and Technology : Special Publication 800-84 / T. Grance, T. Nolan, K. Burke and others ; NIST, Technology Administration, U.S. Department of Commerce // NIST. – Режим доступу : https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-84.pdf.

Costantini L. P. Cybersecurity Tabletop Exercise Guide [Електронний ресурс] : Version 1.1 : October 2021 / L. P. Costantini, A. Raffety ; National Association of Regulatory Utility Commissioners // NARUC. – Режим доступу : https://pubs.naruc.org/pub/615A021F-155D-0A36-314F-0368978CC504.

Sukhodolia O. NATO Tabletop Exercises to Further Energy Resilience and Security: Ukraine as a Case Study / O. Sukhodolia, L. M. Walzer // The Combating Terrorism Exchange. – 2022. – Vol. 12, № 1. – Р. 16–25.

Tabletop Exercise: Coherent Resilience 2019 (CORE19) [Електронний ресурс] : Final Report / V. Kopustinskas, R. Šikas, L. Walzer and others; European Commission, Joint Research Centre // Publications Office of the European Union. – Режим доступу : https://doi.org/10.2760/356320.

Опубліковано

2023-05-05

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект