Основні тенденції розвитку форм і способів ведення збройної боротьби

Автор(и)

  • П. І. Нор Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8784-0093
  • І. В. Борохвостов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5410-7140
  • О. І. Соломицький Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8061-8895

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2023-21-1-20-27

Ключові слова:

збройні конфлікти, гібридні війни, форми і способи ведення збройної боротьби

Анотація

Проведено аналіз змін основних світових тенденцій розвитку та еволюції форм і способів ведення збройної боротьби антагоністичних суб’єктів за останні декілька десятиліть. Виокремлено й аргументовано п’ять основних загальносвітових таких тенденцій та підтверджена реалізація їх на прикладі війни в Україні й у збройних конфліктах інших країн. Метою статті є оновлення та приведення у відповідність до нових реалій сформульованих раніше в максимально концентрованому вигляді форм та способів ведення збройної боротьби як держав, так і недержавних суб’єктів.

Біографії авторів

П. І. Нор, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу

І. В. Борохвостов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник науково-дослідного управління

О. І. Соломицький, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

доктор військових наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу

Посилання

Science & Technology Trends 2023-2043. Across the Physical, Biological, and Information Domains [Електронний ресурс] // NATO Science & Technology Organization. NATO Chief Scientist's Reports and Advice Documents. – Режим доступу : https://www.sto.nato.int/Pages/NATO-Chief-Scientist-Reports.aspx.

Lind W. S. 4th generation warfare handbook / W. S. Lind, G. A. Thiele. – Kouvola : Castalia House, 2015. – 126 p.

Слипченко В. И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего / В. И. Слипченко. – М. : Вече, 2002. – 384 с.

Світова гібридна війна: український фронт [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна ; Національний інститут стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2017. – 496 с. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/publikacii/monografii/svitova-gibridna-viyna-ukrainskiy-front-monografiya.

Основи стратегії національної безпеки та оборони держави : підруч. / [О. П. Дузь-Крятченко, Ю. В. Пунда, В. П. Грищенко та ін.] ; за заг. ред. В. М. Телелима. – 3-е вид., перероб. і доп. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 620 с.

Coker C. Still “the human thing”? Technology, human agency and the future of war / C. Coker [Електронний ресурс] // International Relations. – 2018. – Vol. 32, issue 1. – P. 23–38. – Режим доступу : https://doi.org/10.1177/0047117818754640.

Fighting Shadows in the Dark. Understanding and Countering Coercion in Cyberspace [Електронний ресурс] / Q. E. Hodgson, L. Ma, K. Marcinek, K. Schwindt. – Santa Monica, RAND Corporation, 2019. – xiv, 42 p. – Режим доступу : https://doi.org/10.7249/RR2961.

Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби у сучасних локальних війнах і збройних конфліктах : монографія / П. П. Ткачук, С. П. Мосов, О. П. Красюк та ін. ; за заг. ред. Г. П. Воробйова. – Львів : НАСВ, 2015. – 90 с.

Галака О. М. Основні тенденції розвитку та ймовірні форми воєн і збройних конфліктів майбутнього // О. М. Галака, О. А. Ільяшов, Ю. М. Павлюк // Наука і оборона. –2007. – № 4. – С.10–15.

Нор П. І. Основні світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки та їх взаємозв’язок з сучасними формами і способами ведення збройної боротьби / П. І. Нор, О. Д. Мельник, В. А. Єфіменко // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ. – 2006. – Вип. 16. – С. 90–99.

Тенденции развития вооружения и военной техники и их взаимосвязь с современными формами и способами ведения вооруженной борьбы / А. В. Василенко, С. В. Лапицкий, П. І. Нор та ін. // Артиллерийское и стрелковое вооружение. – 2007. – № 3(24). – С. 8–11.

Василенко О. В. Взаємозв’язок світових тенденцій розвитку озброєння та військової техніки і форм та способів ведення збройної боротьби /О. В. Василенко, П. І. Нор, В. А. Єфименко // Стратегічна панорама. – 2009. – № 4. – С. 119–127.

Сегеда С. П. Гібридна війна Росії проти України: історичний вимір [Електронний ресурс] / С. П. Сегеда, В.П. Шевчук // Наука і оборона. – 2019. – № 1. – С. 31–35. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-31-35.

Interim National Security Strategic Guidance [Електронний ресурс] : March 2021 // The White House. – Режим доступу : https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf.

Власюк О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – К. : НІСД, 2017. – 304 с.

Лобко М. М. Об’єднана операція як основна форма відсічі збройній агресії «гібридного» типу [Електронний ресурс] // Наука і оборона. – 2021. – № 2. – С. 24–33. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-24-33.

MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare [Електронний ресурс] // GOV.UK. Defence and armed forces. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government/publications/countering-hybrid-warfare-project-understanding-hybrid-warfare.

Бартош А. А. Туман гибридной войны. Неопределенности и риски конфликтов XXI века / А. А. Бартош. – М. : Горячая линия–Телеком, 2019. – 324 с.

Ільяшов О. А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого–шостого поколінь / О. А. Ільяшов // Наука і оборона. – 2009. – № 3. – С. 43–48.

Руда О. Скільки ракет за рік Росія випустила по Україні: в ЗСУ відповіли [Електронний ресурс] / О. Руда // ТСН. – Режим доступу : https://tsn.ua/ukrayina/skilki-raket-za-rik-rosiya-vipustila-po-ukrayini-v-zsu-vidpovili-2271310.html.

Tirpak. J. A. The Great Hypersonic Race [Електронний ресурс] : June 27, 2018 / J. A. Tirpak // Air & Space Forces Magazine. – Режим доступу : https://www.airforcemag.com/article/the-great-hypersonic-race.

Mizokami K. Russia’s New Hypersonic Weapon Flies at Mach 27 [Електронний ресурс] : Dec. 30, 2019 / K. Mizokami // Popular Mechanics. – Режим доступу : https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a30346798/russia-new-hypersonic-weapon-mach-27.

Заява за результатами саміту у Варшаві [Електронний ресурс] : 9 липня 2016 р. // NATO. – Режим доступу : https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=uk.

Співробітництво Україна–ЄС–НАТО з протидії гібридним загрозам у кіберсфері [Електронний ресурс] : 26.03.2019 // Центр глобалістики «Стратегія ХХІ». – Режим доступу : https://geostrategy.org.ua/analityka/analitychna-zapyska/spivrobitnyctvo-ukrayina-yes-nato-z-protydiyi-gibrydnym-zagrozam-u-kiber-sferi.

Kupchyn A. The war of the future as a strategic guideline for the forming the critical technologies list / A. Kupchyn, V. Dykhanovskyi, Y. Kolotukhin // Social development & Security. – 2020. – Vol. 10, № 1. – P. 9–17.

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

Розвиток теорії та методології