Обґрунтування вимог до ефективності застосування сил протидії противнику в повітряній операції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2023-21-1-37-43

Ключові слова:

повітряна операція, ракетно-авіаційний удар, відносні втрати бойового потенціалу, співвідношення бойових потенціалів

Анотація

З досвіду воєнних конфліктів минулого й аналізу тенденцій розвитку форм і способів бойових дій початком воєнного конфлікту можна вважати проведення агресором повітряної наступальної операції. Метою такої операції може бути або досягнення цілей конфлікту, або створення сприятливих умов для дій сухопутних військ. Сторона (держава), яка зазнає нападу, вимушена проводити повітряну операцію. Бойові дії при цьому здійснюватимуться шляхом обміну ракетно-авіаційними ударами по об’єктах і військах.

Під час планування повітряної операції важливим завданням є визначення вимог до ефективності застосування сил протидії противнику, для вирішення якого у статті викладена відповідна методика. У методиці як показник досягнення цілей повітряної операції прийняте задане співвідношення бойових потенціалів сторін на кінець повітряної операції. Вимоги до ефективності застосування сил протидії визначаються як відносні втрати, які потрібно завдати противнику при кожному обміні ракетно-авіаційними ударами для досягнення заданого співвідношення бойових потенціалів протидіючих сторін на кінець операції.

Біографії авторів

П. В. Щипанський, Національний університет оборони України

кандидат військових наук, професор, заступник начальника університету з наукової роботи, генерал-майор

О. М. Загорка, Національний університет оборони України

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

С. В. Поліщук, Національний університет оборони України

кандидат військових наук, доцент кафедри радіотехнічних та спеціальних військ, полковник

І. О. Загорка, Національний університет оборони України

старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) : монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин та ін. – Харків : ХВУ, 2004. – 410 с.

Синтез адаптивних структур системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об'єктів і військ та оцінка її ефективності (теорія, практика, тенденції розвитку): монографія / А. Я. Торопчин, І. О. Кириченко, М. О. Єрмошин та ін. – Харків : ХУПС, 2006. – 349 с.

Ковтуненко А. П. Основы анализа сложных технических систем. Теория и приложения : монография / А. П. Ковтуненко, В. В. Зубарев. – К. : СПД Богданов В. О., 2009. – 496 с.

Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби : монографія / О. М. Загорка, А. К. Павліковський, А. А. Корецький та ін. ; за заг. ред. І. С. Руснака. – К. : НУОУ, 2020. – 248 с.

Основи управління та прийняття рішень у військовій справі : підручник / М. І. Нещадім, В. О. Колесніков, В. О. Мазуренко, В. М. Супрун. – Суми : Слобожанщина, 2000. – 376 с.

Прогнозування співвідношення сил і засобів протидіючих сторін у ході повітряної операції / С. І. Онищенко, О. М. Загорка, В. В. Коваль, В. В. Тюрін // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1(25). – С. 2–7.

Прогнозування втрат військ і об’єктів від авіаційних ударів противника / С. І. Онищенко, О. М. Загорка, В. В. Коваль, В. В. Тюрін // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 2(26). – С. 2–8.

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект