Удосконалення комплексної моделі метрологічного забезпечення експлуатації озброєння та військової техніки в умовах невизначеності із застосуванням пересувних об’єктів метрологічного обслуговування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2023-21-1-52-59

Ключові слова:

метрологічне забезпечення, озброєння та військова техніка, модель, технічний склад, пересувна лабораторія вимірювальної техніки, статистичні випробування, система масового обслуговування

Анотація

Запропоновано підхід до вдосконалення комплексної моделі метрологічного забезпечення експлуатації озброєння та військової техніки в умовах невизначеності із застосуванням пересувних об’єктів метрологічного обслуговування, який ураховує коефіцієнт простою певного варіанта технічного складу пересувного об’єкта метрологічного обслуговування, можливість його реконфігурації, базується на методах теорії ігор, теорії системи масового обслуговування та дає змогу врахувати інтенсивність надходження зразків озброєння і військової техніки та засобів вимірювальної техніки військового призначення на метрологічне обслуговування.

Біографія автора

М. В. Швець, Національний університет оборони України

ад’юнкт науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, полковник

Посилання

Концепція розвитку системи метрологічного забезпечення у сфері оборони на період до 2015 року та на перспективу до 2025 року : затв. наказом Міністра оборони України від 18 січня 2010 р. № 12.

Кузнецов І. Б. Організація метрологічного забезпечення військ (сил). Ч. 1 : навч. посіб. / І. Б. Кузнецов, П. М. Яблонський. – К. : НУОУ, 2009. – 356 с.

Кузнецов І. Б. Організація застосування пересувних засобів метрологічного обслуговування : навч. посіб. / І. Б. Кузнецов, О. В. Ярошенко. – К. : НУОУ, 2013. – 360 с.

Кононов В. Б. Математична модель задачі визначення оптимального плану розподілу й оптимальних маршрутів руху виїзної метрологічної групи за критерієм мінімуму загального часу метрологічного обслуговування [Електронний ресурс] / В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, Д. А. Філістєєв // Системи озброєння і військова техніка. – 2014. – № 3(39). – С. 111–113. – Режим доступу : https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2425.

Метод визначення оптимального плану розподілу й відповідних оптимальних маршрутів руху виїзних метрологічних груп при метрологічному обслуговуванні військових частин та підрозділів [Електронний ресурс] / В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, Д. А. Філістєєв, В. В. Бурцева // Системи озброєння і військова техніка. – 2014. – № 4(40). – С. 35-41. – Режим доступу : https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2450.

Шевяков Ю. І. Метод планування роботи універсальних виїзних метрологічних груп в умовах недостатньої кількості фінансових і часових ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. І. Шевяков // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2016. – № 3(48). – С. 120–123. – Режим доступу : https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17027.

Табель термінових донесень з питань оперативного та матеріально-технічного забезпечення військ (сил) на мирний час : затв. наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 08 квітня 2010 р. № 55.

Ситник В. Ф. Імітаційне моделювання : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц / В. Ф. Ситник, Н. С. Орленко. – К. : КНЕУ, 1999. – 208 с.

Бусленко Н. П. Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на цифровых вычислительных машинах / Н. П. Бусленко, Ю. А Шрейдер. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1961. – 228 с.

Новіков В. В. Оцінювання невизначеності методом Монте-Карло: стан, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / В. В. Новіков // Системи обробки інформації. – 2012. – № 1(99). – С. 156–161. – Режим доступу : https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/9340.

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект