Досвід організації роботи військово-лікарських комісій в умовах передової госпітальної бази

Автор(и)

  • Т. М. Остащенко Командування Медичних сил Збройних Сил України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5486-2875
  • А. В. Верба Головна інспекція Міністерства оборони України, Ukraine
  • В. О. Криворучко 498-й військовий госпіталь, Ukraine
  • С. В. Костюк 12-а регіональна військово-лікарська комісія, Ukraine
  • Д. І. Мірошниченко Центральна військово-лікарська комісія Збройних Сил України, Ukraine
  • К. В. Савічан Українська військово-медична академія, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8650-3383

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2023-22-2-8-13

Ключові слова:

система медичного забезпечення, передова госпітальна база, військово-лікарська комісія

Анотація

З початком повномасштабної російської агресії проти України навантаження на існуючі військово-лікарські комісії значно зросло. У складі передової госпітальної бази створені позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії, аналіз роботи яких є актуальним. Мета роботи – аналіз та узагальнення практичного досвіду організації роботи військово-лікарських комісій під час виконання спеціальних завдань медичного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави.

Результати. Проведено аналіз та узагальнено досвід організації роботи військово-лікарських комісій, структури їхніх постанов та причин визнання військовослужбовців обмежено придатними до військової служби.

Висновки. За результатами діяльності військово-лікарських комісій передової госпітальної бази 67,4% оглянутих військовослужбовців визнано придатними до військової служби, а 14,4% – обмежено придатними. Виявлено різницю рангового розподілу діагностованих захворювань з переважанням травм, а також причин обмеженої придатності з переважанням хвороб системи кровообігу. Установлено, що серед причин визнання військовослужбовців обмежено придатними значну частину становлять хронічні захворювання, насамперед хвороби системи кровообігу та кістково-м’язової системи і сполучної тканини.

Біографії авторів

Т. М. Остащенко, Командування Медичних сил Збройних Сил України

командувач Медичних сил Збройних Сил України, генерал-майор медичної служби

А. В. Верба, Головна інспекція Міністерства оборони України

доктор медичних наук, професор, головний інспектор, генерал-майор медичної служби

В. О. Криворучко, 498-й військовий госпіталь

начальник 498-го військового госпіталю, полковник медичної служби

С. В. Костюк, 12-а регіональна військово-лікарська комісія

заступник начальника 12-ї регіональної військово-лікарської комісії, підполковник медичної служби

Д. І. Мірошниченко, Центральна військово-лікарська комісія Збройних Сил України

старший лікар-інспектор відділу, підполковник медичної служби

К. В. Савічан, Українська військово-медична академія

доктор філософії, старший викладач кафедри військової терапії, майор медичної служби

Посилання

Timeline of Parliamentary Legislation governing the County Pension Scheme [Електронний ресурс] // Civil War Petitions. – Режим доступу : https://www.civilwarpetitions.ac.uk/timeline-of-parliamentary-legislation-governing-the-county-pension-scheme.

Andrews J. R. Transformation of the Army’s Physical Disability Evaluation System (PDES) : Strategy Research Project / J. R. Andrews. – Carlisle : U.S. Army War College, 2011. – 34 p.

Козачок М. М. Військово-лікарська експертиза (ВЛЕ) [Електронний ресурс] / М. М. Козачок, С. І. Скляр // Енциклопедія Сучасної України. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-34480.

Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402 (зі змінами) // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text.

Про військовий обов’язок і військову службу [Електронний ресурс] : Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-XІІ // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.

Маляр Г. Що вже зроблено для покращення роботи військово-лікарських комісій [Електронний ресурс] / Г. Маляр // Telegram. – Режим доступу : https://t.me/annamaliar/812.

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1464 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1464-2022-п#Text.

Військово-лікарські комісії працюватимуть на базі цивільних медзакладів за Програмою медгарантій [Електронний ресурс] : Міністерство охорони здоров’я України : 18 квітня 2023 р. // Урядовий портал. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/news/viiskovo-likarski-komisii-pratsiuvatymut-na-bazi-tsyvilnykh-medzakladiv-za-prohramoiu-medharantii.

Про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо особливостей створення та роботи військово-лікарських комісій [Електронний ресурс] : Закон України від 2 травня 2023 р. № 3079-ІX // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3079-IX#Text.

Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану [Електронний ресурс] : Закон України від 2 травня 2023 р. № 3080-ІX // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3080-20#Text.

Досвід використання зведених медичних загонів у складі передової госпітальної бази в умовах збройного конфлікту високої інтенсивності [Електронний ресурс] / А. В. Верба, Т. М. Остащенко, І. Б. Пліс та ін. // Український журнал військової медицини. – № 1(4). – С. 13–20. – Режим доступу : https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.1(4)-013.

Опубліковано

2023-10-03

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони