Система управління безпекою польотів державної авіації України: сучасний стан та перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2023-22-2-14-19

Ключові слова:

система управління безпекою польотів, державна авіація, DOTMLPFI, вивчення та впровадження досвіду

Анотація

У статті розглядаються проблемні питання функціонування системи управління безпекою польотів державної авіації України. Метою статті є визначення сучасного стану та перспектив розвитку цієї системи на основі аналізу досвіду країн – членів НАТО, рекомендацій і практик міжнародних організацій цивільної авіації та з урахуванням завдань із забезпечення національної безпеки та оборони держави і захисту населення країни, що стоять перед державною авіацією України. Аналіз проведено з використанням методу DOTMLPFI.

Установлено, що такі базові складові системи, як доктринальна, організаційна, матеріальна, підготовка персоналу, зокрема керівного, не мають достатнього функціонального наповнення. Авторами запропоновані шляхи розв’язання зазначених проблем. Реалізація розроблених у роботі пропозицій дасть змогу завершити формування повноцінної системи управління безпекою польотів державної авіації України, забезпечити її подальше функціонування та наблизити перспективу набуття взаємосумісності з аналогічними системами країн – членів НАТО.

Біографії авторів

Є. В. Гончаренко, Національний університет оборони України

доктор філософії, доцент кафедри авіації, полковник

О. В. Радько, Національний університет оборони України

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри авіації, полковник

О. Р. Мартинюк, Національний університет оборони України

кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри авіації, полковник

О. Є. Блискун, Національний університет оборони України

доктор філософії, доцент кафедри авіації, полковник

Посилання

Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation. Safety Management / ICAO. – 2-nd ed. – Montreal : ICAO, 2016. – xii, 29 p.

Гончаренко Є. Удосконалена модель системи забезпечення безпеки польотів Повітряних Сил Збройних Сил України [Електронний ресурс] / Є. Гончаренко, С. Гончаренко // Social Development and Security. – 2020. – № 5(10). – С. 107–119. – Режим доступу : https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.5.9.

Список втрат військової авіації України [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_втрат_військової_авіації_України.

На Харківщині сталася авіаційна катастрофа з літаком Ан-26, –Міноборони [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/news/na-harkivshchini-stalasya-aviacijna-katastrofa-z-litakom-26.

Авіаційна подія (катастрофа) з вертольотом EC 225 LP, що сталася в м. Бровари, Київської обл. [Електронний ресурс] // НБРЦА. – Режим доступу : https://nbaai.gov.ua/enquiry/aviaczijna-podiya-katastrofa-z-vertolotom-ec-225-lp-shho-stalasya-v-m-brovary-kyyivskoyi-obl.

Information Technologies for Managing Aviation Systems [Електронний ресурс] / M. Lutskyi, R. Khrashchevskyi, O. Ivanets, K. Nesterenko // Наукоємні технології. – 2022. – № 2(54). – С. 77–85. – Режим доступу : https://doi.org/10.18372/2310-5461.54.16745.

Ситник Ю. Б. Аналіз основних характеристик і показників стану безпеки польотів авіаційної системи [Електронний ресурс] / Ю. Б. Ситник // Системи озброєння і військова техніка. – 2021. – № 2(66). – С. 117–122. – Режим доступу : https://doi.org/10.30748/soivt.2021.66.15.

Čestić M. M. Technical aspects of flight safety of military aircraft [Електронний ресурс] / M. M. Čestić, V. S. Sokolović, M. D. Dodić // Vojnotehnički glasnik = Military technical courier. – 2022. – Vol. 70, Issue 4. – P. 1017–1038. – Режим доступу : https://doi.org/10.5937/vojtehg70-39238.

Safety Management System in Aviation: Comparative Analysis of Safety Management System Approaches in V4 Countries [Електронний ресурс] / M. Kešeľová, M. Blišťanová, P. Hanák, Ľ. Brůnová // Management Systems in Production Engineering. – 2021. – Volume 29, Issue 3. – P. 208–214. – Режим доступу : https://doi.org/10.2478/mspe-2021-0026.

Мартинюк О. Р. Оцінювання ризику в системі забезпечення безпеки польотів державної авіації України [Електронний ресурс] / О. Р. Мартинюк, О. В. Радько, Є. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2019. – № 1(34). – С. 155–160. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2311-7249/2019-34-1-155-160.

Flight safety for the Canadian Armed Forces [Електронний ресурс] : A-GA-135-001/AA-001 : 15 September 2021 // Div Surg. – Режим доступу : https://aerospacemedicine.ca/A-GA-135-001_FSProgram_2021-09-15_EN.pdf.

Air Force Incident Management System (AFIMS) Standards and Procedures [Електронний ресурс] : Air Force Manual 10-2502 : 13 September 2018 // United States Air Force. – Режим доступу : https://static.e-publishing.af.mil/production/1/af_a4/publication/afman10-2502/afman10-2502.pdf.

Manual of Air Safety (MAS) [Електронний ресурс] : MAS Issue 8 // GOV.UK. – Режим доступу : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1121001/MAS_Issue_8.pdf.

Aviation Safety [Електронний ресурс] : NATO Standard : AFSP-01 : Edition B, Version 1 : June 2018 // NATO Standardization Office. – Режим доступу : https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/2596/EN.

Safety Management Manual : Doc 9859 / ІСАО. – 4-th ed. – Montreal : ICAO, 2018. – xii, 167 p.

NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French) : AAP-06 / NATO Standardization Office. – [Brussels] : NSO, 2021. – xx, 276 p.

Методичні рекомендації з управління проектами [Електронний ресурс] : затверджені Міністром оборони України 20 лютого 2019 р. // Міністерство оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/Metod_recomendacii_z_ypravlinnia_proektamy.pdf.

Manual for the Operation of the Joint Capabilities Integration and Development System [Електронний ресурс] : JCIDS Manual : August 2018 // Acquisition & Sustainment. Office of Under Secretary of Defense. – Режим доступу : https://www.acq.osd.mil/asda/jrac/docs/2018-JCIDS.pdf.

Повітряний Кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393–VI // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text.

Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних Сил України [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністра оборони України від 19 травня 2010 р. № 256 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0386-10#Text.

Положення про запобігання авіаційних подій в авіації Повітряних Сил Збройних Сил України : затверджене наказом командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 17 грудня 20111 р. № 84.

Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 228 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2012-%D0%BF#Text.

Державна програма з безпеки польотів [Електронний ресурс] : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 656-р // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2021-%D1%80#Text.

Головне управління державної авіації України [Електронний ресурс] // Міністерство оборони України. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/diyalnist/upravlinnya-regulyuvannya-diyalnosti-derzhavnoi-aviaczii.

Доктрина з вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України : ВКП 7-00(162)01.01 : затверджена начальником Генерального штабу Збройних Сил України 30 червня 2020 р. / Головне управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України, Центр оперативних стандартів і методики підготовки ЗС України. – [К.] : [ГУДП ГШ ЗСУ], 2020. – 26 с.

The NATO Lessons Learned Handbook [Електронний ресурс] : Fourth Edition : June 2022 // Joint Analysis and Lessons Learned Centre. – Режим доступу : https://nllp.jallc.nato.int/iks/sharing%20public/jallc_ll_handbook_update_-_4th_edition_final_14072022.pdf.

Гончаренко Є. В. Культура безпеки польотів державної авіації України [Електронний ресурс] / Є. В. Гончаренко // Наука і оборона. – 2019. – № 1. – C. 36–39. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-36-39.

NATO Interoperability Standards and Profiles (NISP) [Електронний ресурс] : NATO Standard : ADatP-34 : Edition N, Version 1 : February 2022 // NATO Standardization Office. – Режим доступу : https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/3237/EN.

Interoperability: connecting forces [Електронний ресурс] // NATO. – Режим доступу : https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84112.htm.

Опубліковано

2023-10-03

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони