Система національного спротиву України: складові, керівництво та планування заходів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2024-25-2-37-47

Ключові слова:

національний спротив, система національного спротиву, територіальна оборона України, рух опору, підготовки громадян України, планування заходів національного спротиву, спроможності

Анотація

У статті розглядаються проблемні питання розвитку системи національного спротиву. Розглянуто законодавчу та нормативно-правову базу, спрямовану на розвиток системи національного спротиву. Визначений склад системи національного спротиву, її багаторівневість, зв’язки із системою стратегічного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони, запропонована інтегрована модель планування заходів національного спротиву. Надані пропозиції щодо вдосконалення системи національного спротиву України, а саме введення планування заходів національного спротиву до системи стратегічного планування, порядок розробки відповідних документів, їх узгодження та реалізації, необхідності вдосконалення каталогу функціональних груп спроможностей у частині визначення спроможностей національного спротиву та їхніх характеристик.

Біографії авторів

О. С. Химченко, Національний університет оборони України

доктор філософії

Б. О. Ворович, Національний університет оборони України

кандидат військових наук, доцент

О. П. Кутовий, Національний університет оборони України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Стратегія воєнної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 25 березня 2021 р. № 121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text.

Про основи національного спротиву [Електронний ресурс] : Закон України від 16 липня 2021 р. № 1702-IX // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text.

Документи стратегічного (оборонного) планування Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших складових сил оборони та порядок їх реалізації [Електронний ресурс] / І. С. Руснак, О. А. Меліхов, А. В. Яковенко, І. М. Романюк // Наука і оборона. – 2021. – № 3. – С. 13–21. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-16-3-13-21.

Телелим В. М. До питання розробки та імплементації плану оборони України [Електронний ресурс] / В. М. Телелим, В. І. Єфіменко, П. А. Мінєєв // Наука і оборона. – 2021. – № 2. – С. 3–7. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-3-7.

Наливайко А. Історико-правовий аналіз нормативно-правової бази стратегічного планування у сфері оборони України (1992-2022 рр.) [Електронний ресурс] / А. Наливайко // Воєнно-історичний вісник. – 2022. – № 4(46). – С. 36–52. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2707-1383-2022-46-4-36-52.

Актуальні проблеми планування оборони України: комплексний підхід [Електронний ресурс] / А. М. Сиротенко, П. В. Щипанський, А. К. Павліковський, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 3–12. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-3-12.

Сектор безпеки і оборони України: стратегічне планування / Ф. В. Саганюк, М. М. Лобко, О. В. Устименко, А. К. Павліковський ; за ред. Р. І. Тимошенка. – К. : Майстер книг, 2016. – 248 с.

Сектор безпеки і оборони України: теорія, стратегія, практика / [Ф. В. Саганюк, В. С. Фролов, О. В. Устименко та ін.]. – К. : Академпрес, 2017. – 180 с.

Про затвердження Типового положення про штаб зони (району) територіальної оборони [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1442 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1442-2021-п#Text.

Про затвердження Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1443 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1443-2021-п#Text.

Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1447 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1447-2021-п#Text.

Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1448 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1448-2021-п#Text.

Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1449 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1449-2021-п#Text.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Попельський М. Погляди щодо організації національного спротиву з урахуванням вимог Закону України “Про основи національного спротиву” [Електронний ресурс] / М. Попельський // Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – 2021. – № 2(72). – С. 84–89. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-2-72/84-89.

Попельський М. Рекомендації щодо планування та підготовки руху опору на території держави / М. Попельський, В. Гудим // Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – 2022. – № 2(75). – С. 33–39. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-2-75/33-39.

Опубліковано

2024-06-28

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони