Система внутрішньокомунікаційної роботи: сучасний стан та шляхи подальшого розвитку

Автор(и)

  • В. І. Алещенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1560-7318
  • Є. О. Невальонний Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4877-418X
  • С. М. Починок Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1890-090X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-21-27

Ключові слова:

система, стратегічні комунікації, системний підхід, внутрішньокомунікаційна робота

Анотація

У статті розглядаються питання сучасних підходів до організації внутрішніх комунікацій у Збройних Силах України та арміях країн – членів НАТО. Аналізуються сучасний стан та елементи організації внутрішніх комунікацій у Збройних Силах України. Наголошується на розбіжності систем стратегічних комунікацій НАТО та України. На основі аналізу різних підходів до розгляду складних соціальних систем визначено сутність системи внутрішньокомунікаційної роботи і зроблено опис її елементів. Визначені шляхи подальшого розвитку внутрішніх комунікацій з урахуванням сучасних вимог розвитку Збройних Сил України.

Біографії авторів

В. І. Алещенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Є. О. Невальонний, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил), підполковник

С. М. Починок, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, начальник науково-дослідної лабораторії кафедри Сухопутних військ, полковник

Посилання

Гулевич О. А. Психология коммуникации / О. А. Гулевич. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2007. – 384 с.

Компанцева Л. Ф. Соціальні комунікації для фахівців сектору безпеки та оборони : підручник / Л. Ф. Компанцева. – Київ : Видавництво Вадима Карпенка, 2016. – 476 с.

Менеджмент человеческих ресурсов: обзорная информация / МАУП; сост. В. И. Яровой; под ред. Г. В. Щекина. – Киев : МАУП, 1995. – 104 с.

Пєвцов Г. В. Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в Автономній Республіці Крим / Г. В. Пєвцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський, А. О. Феклістов, А. В. Антонов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 1 (14). – С. 35–37.

Доктрина інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] : затв. Указом Президента України № 47/2017 від 25 лютого 2017 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text.

Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства оборони України № 612 від 22 листопада 2017 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0612322-17#Text.

Public Affairs [Електронний ресурс] : Joint Publication 3–61. 17 November 2015. Incorporating Change 1 19 August 2016 / Joint Chiefs of Staff. – Режим доступу : http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_61.pdf.

Компетентна комунікація підвищує спроможності Збройних Сил України [Електронний ресурс] / Міністерство оборони України. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2018/09/04/kompetentna-komunikacziya-pidvishhue-spromozhnosti-zbrojnih-sil-ukraini/.

Стратегічні комунікації Міноборони України: представники держав-членів НАТО ознайомились з українським досвідом [Електронний ресурс] / Міністерство оборони України. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2019/09/26/strategichni-komunikaczii-minoboroni-ukraini-predstavniki-derzhav-chleniv-nato-oznajomilis-z-ukrainskim-dosvidom/.

Інструкція з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України : затв. наказом Генерального штабу Збройних Сил України № 4 від 4 січня 2017 р.

Барабаш Ю. Л. Основи теорії оцінювання ефективності складних систем (методологія наукових досліджень) : навч. посіб. / Ю. Л. Барабаш. – Київ : НАОУ, 1999. – 40 с.

Алещенко В. І. Військово-соціальне управління: теорія і практика : підручник / В. І. Алещенко. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. – 284 с.

Terrapene Process Management Suite : User Guide and Handbook / Plexus Corporation. – St. Paul, MN, USA, 2006. – 66 p.

Grice H. P. Logic and conversation / H. P. Grice // Speech acts. – New York : Academic Press, 1975. – (Syntax and semantics / ed. by Peter Cole and Jerry L. Morgan ; Vol. 3). – P. 41–58.

Опубліковано

2020-08-28

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони