Документи стратегічного (оборонного) планування Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших складових сил оборони та порядок їх реалізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-16-3-13-21

Ключові слова:

стратегічне планування, оборонне планування на основі спроможностей, гармонізація оборонного та бюджетного планування, Стратегія воєнної безпеки України, Стратегічний оборонний бюлетень України, план оборони України

Анотація

У статті розкриваються питання виконання вимог Закону України «Про національну безпеку України» в поточному циклі оборонного планування. Передусім це стосується опрацювання передпрограмних документів стратегічного планування з огляду на необхідність інтеграції процесів планування розвитку спроможностей Збройних Сил України, інших складових сил оборони та їх застосування в майбутньому, а також у контексті подальшої трансформації сектору безпеки та оборони України для зміцнення обороноздатності держави загалом.

Біографії авторів

І. С. Руснак, Міністерство оборони України

доктор воєнних наук, професор, перший заступник Міністра оборони України

О. А. Меліхов, Міністерство оборони України

директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування

А. В. Яковенко, Міністерство оборони України

заступник директора департаменту – начальник управління стратегічного планування розвитку спроможностей Департаменту воєнної політики та стратегічного планування

І. М. Романюк, Міністерство оборони України

кандидат педагогічних наук, доцент, головний спеціаліст відділу стратегічного аналізу управління стратегічного планування розвитку спроможностей Департаменту воєнної політики та стратегічного планування

Посилання

Handbook on Long Term Defence Planning (Manuel sur la planification de defense a long terme) [Електронний ресурс] : RTO Technical Report 69 / [edited by Dr. Bent Erik Bakken] ; NATO Research and Technology Organisation. – Ottawa : St. Joseph Print Group Inc., 2003. – 54 p. // Defense Technical Information Center. – Режим доступу : https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA414193.pdf.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Романюк І. М. Ретроспектива розвитку системи стратегічного (оборонного) планування в Збройних Силах України [Електронний ресурс] / І. М. Романюк // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. – 2018. – № 1. – С. 100–107. – Режим доступу : http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2018/13_1_2018.pdf.

Романюк І. М. Стратегічне планування: від минулого до сьогодення / І. М. Романюк, Р. Г. Бондарь // Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, 1–2 грудня 2016 р., Київ / НУОУ ім. Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2016. – С. 24–26.

Буняк О. В. Впровадження оборонного планування, заснованого на спроможностях / О. В. Буняк, І. М. Романюк, Р. Г. Бондарь // Проблеми впровадження стандартів НАТО у функціонування Збройних Сил України та шляхи їх вирішення : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 15 грудня 2016 р., Київ. / НУОУ ім. Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2016. – С. 53–56.

Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження [Електронний ресурс] / І. С. Руснак, А. Г. Петренко, А. В. Яковенко та ін. // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 3–10. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-3-10.

Романюк І. М. Обрис заходів щодо нового циклу оборонного планування в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України / Романюк І. М. // Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України : матеріали міжнародного наукового форуму, 20-21 червня 2018 р., Київ / НУОУ ім. Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2018. – С. 18–22.

Романюк І. М. Аналіз та перспективи проведення оборонних оглядів у Збройних Силах України / І. М. Романюк // Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 жовтня 2019 р., Київ / Міністерство оборони України, НУОУ ім. Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2019. – С. 245–248.

Романюк І. М. Трансформація процесу проведення оборонних оглядів у Збройних Силах України / І. М. Романюк // Українське військо: сучасність та історична ретроспектива : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 листопада 2019 р., Київ / НУОУ ім. Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2019. – С. 129–131.

Оборонний огляд – 2019-2020: підсумки, уроки та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Меліхов, А. В. Яковенко, О. О. Лазоренко, І. М. Романюк // Воєнно-сторичний вісник. – 2020. – № 3(37). – С.130–156. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2707-1383-2020-37-3-130-156.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 6 червня 2016 р. № 240/2016 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 22 березня 2017 р. № 73/2017 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73/2017#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року «Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 16 травня 2019 р. № 225/2019 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2019#Text.

Про затвердження Порядку проведення оборонного огляду Міністерством оборони [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 941 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-п#Text.

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду [Електронний ресурс] : наказ Міністерства оборони України від 18 березня 2019 р. № 114 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0401-19#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 березня 2020 року «Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 24 березня 2020 р. № 106/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106/2020#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 березня 2021 р. №121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 17 вересня 2021 р. № 473/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#Text.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Про Збройні Сили України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text.

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 8 листопада 2019 р. № 837/2019 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019#Text.

Про структуру плану оборони України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 3 березня 2020 р. № 61/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61/2020#Text.

Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-п#Text.

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони