Чинники виникнення надзвичайних ситуацій на ділянках будівництва нафтогазових свердловин у південній частині Полонинсько-Чорногірських Карпат

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-18-1-40-44

Ключові слова:

надзвичайна ситуація, спеціальний об’єктовий моніторинг, нафтогазова свердловина, екологічна безпека, Складчасті Карпати

Анотація

Ідентифіковано та класифіковано чинники виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій на ділянках будівництва нафтогазових свердловин. Особливості чинників виникнення надзвичайних ситуацій у межах південної частини Полонинсько-Чорногірських Карпат здійснено на основі даних спеціалізованого об’єктового моніторингу на ділянці впливу глибокої параметричної свердловини Семаківська-1 Волосянської нафтогазоносної площі та за літературними даними. Обґрунтовано взаємопов’язаність чинників екологічної небезпеки та виникнення надзвичайних ситуацій. Установлено особливості запобігання надзвичайним ситуаціям у межах південної частини Полонинсько-Чорногірських Карпат, пов’язаним з будівництвом нафтогазових свердловин.

Запропоновано будівництво нафтогазових свердловин у межах територій потенційного виникнення надзвичайних ситуацій здійснювати разом з проведенням об’єктового спеціалізованого моніторингу, який передбачає маршрутні спостереження, аналітичні дослідження проб бурового розчину, відходів буріння, ґрунтів, поверхневих і підземних вод у зоні впливу нафтогазової свердловини.

Біографії авторів

Д. О. Чалий, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат технічних наук, доцент, проректор з навчальної та методичної роботи

В. В. Карабин, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор технічних наук, доцент, начальник навчально-наукового інституту психології та соціального захисту

Посилання

Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI (Редакція від 12.05.2017). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.

Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки / В. Д. Калугін, В. В. Тютюник, Л. Ф. Чорногор, Р. І. Шевченко // Системи обробки інформації. – 2013. – № 9(116). – С. 204–216.

Рак Ю. М. Районування гірської річки для цілей цивільного захисту та екологічної безпеки (на прикладі р. Тисмениця) [Електронний ресурс] / Ю. М. Рак, В. В. Карабин, В. І. Мірненко // Наука і оборона. – 2020. – № 2. – С. 55–60. Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-11-2-55-60.

Smith L. C. Analysis of environmental and economic damages from British Petroleum’s Deepwater Horizon oil spill / L. C. Smith, L. M. Smith, P. A. Ashcroft // Albany Law Review. – 2011. – № 1(74). – P. 563–585.

БРСМ-Нафта переконана, що причиною вибуху на нафтобазі став терористичний акт [Електронний ресурс] // iPress.ua. – Режим доступу : https://ipress.ua/news/brsmnafta_perekonana_shcho_prychynoyu_vybuhu_na_naftobazi_stav_terorystychnyy_akt_127409.html.

Адаменко Я. О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація : автореф. дис. … д-ра тех. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Адаменко Ярослав Олегович ; ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2006. – 39 с.

Павлюк М. Геохімічні аспекти екологічної безпеки буріння нафтогазових свердловин на Південнобориславській площі Передкарпаття / М. Павлюк, Я. Лазарук, В. Карабин // Геологiя і геохiмiя горючих копалин. – 2016. – № 1–2. – C. 5–16.

Хомин В. Р. Екологічні ризики під час буріння та освоєння свердловин / В. Р. Хомин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – № 4(25). – С. 110–114.

Щодо аналізу екологічних функцій літосфери Дрогобицько-Бориславської кільцевої структури (на підставі дешифрування космічних знімків та опрацювання медичних даних) / М. Т. Тріска, О. І. Колодій, В. В. Карабин, І. В. Попівняк // Вісник Львівського університету. Серія геологічна. – 2004. – Вип. 18. – С. 256–263.

Глазовская М. А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов / М. А. Глазовская. – 2-е изд. – Смоленск : Ойкумена, 2002. – 288 с.

Дригулич П. Г. Технологічні рішення і технічні засоби підвищення екологічної безпеки проведення бурових робіт / П. Г. Дригулич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 3(20). – C. 117–121.

Карабин В. В. Нафтохімічне забруднення приповерхневої гiдросфери України та його еколого-геохiмiчнi наслідки (на прикладі площ Передкарпаття) / В. В. Карабин, Л. Й. Туркевич, O. Г. Яронтовський // Мінералогічний збірник. – 2000. – № 50(1). – С. 124–129.

Верхоляк Н. С. Використання ароматичних сполук бактеріями. I. Аеробна й анаеробна деструкція [Електронний ресурс] / Н. С. Верхоляк, Т. Б. Перетятко // Біологічні студії. – 2018. – № 12(2). – С. 135–156. – Режим доступу : https://doi.org/10.30970/sbi.1202.566.

Карабин В. В. Заходи мінімізації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій екологічної генези на ділянках будівництва нафтогазових свердловин [Електронний ресурс] / В. В. Карабин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – № 11 (28). – С. 68–70. – Режим доступу : https://doi.org/10.15421/40281113.

Опубліковано

2022-08-24

Номер

Розділ

Розвиток теорії та методології